Walory ideowe i artystyczne liryki Słowackiego

„Hymn (Bogurodzica)”

Hymn jest gatunkie poetyckim przeznaczonym do wyrażania podniosłych uczuć o charaktetrze zbiorowym. Hymn poświęca się najczęsciej Bogu, świętym lyb ojczyźnie. Taki charakter ma „Hymn” Słowackiego. Na powstanie tego utworu miała wpływ atmosfera powstańczej W-wy. Poeta w apostrofie...

SŁOWACKI EUZEBIUSZ

SŁOWACKI EUZEBIUSZ, ur. 15 XI 1773 (wg testamentu 14 XII 1772) w Podhorcach, zm. 10 XI 1814 w Wilnie, ojciec Juliusza, teoretyk i historyk literatury, dramatopisarz, tłumacz. Syn zarządcy dóbr Rzewuskich, od 1806 nauczyciel w —» Liceum Krzemienieckim, 1811 objął katedrę wymowy i poezji Uniw. Wileńskiego...

FILOZOFIA GENEZYJSKA W TWÓRCZOŚCI SŁOWACKIEGO

W „Genesis z ducha” Słowacki przedstawił swoją filozofię zwaną genezyjską. Wszystko co istnieje ma duchową istotę, materia jest konsekwencją aktywności ducha. To co materialne jest kruche, przemija. Duch się doskonali, aby to zrobić musi starą formę materialną ciągle rozbijać, zrobić z niej...

J. Słowacki „Testament mój” – testament literacki

J. Słowacki „Testament mój” – testament literacki.

 

Rozrachunek z życia poety:

 

Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie „żadnego dziedzica” ani dla swojej „lutni, ani dla imienia”;

Poeta zwraca się do przyjaciół i całego...

Juliusz Słowacki

Urodził się w Krzemieńcu w 1809 roku , zmarł w Paryżu w 1849 roku. Prochy poety sprowadzone do Polski i złożone w krypcie zasłużonych na Wawelu. J. Słowacki otrzymał staranne wykształcenie. Jak większość twórców żyjących w tamtym okresie musiał opuścić kraj i udać się na emigrację. Było to...

SĄD O POLSCE I POLAKACH ZWARTYCH W „GROBIE AGAMEMNONA” JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Faktycznie był to grobowiec Atreusza. Zwiedzając wnętrze grobowca poeta snuje refleksję nad własną twórczością, chciałby, aby miała ona taki artyzm i potęgę oddziaływania jak twórczość Homera.

Pierwsza część utworu ma więc charakter osobisty, poeta jest rozgoryczony barakiem zrozumienia swojej...

Przyczyny upadku powstania listopadowego w świetle „Kordiana” J.Słowackiego

a) powstanie listopadowe jako dzieło Szatana:

-negatywna ocena przywódców ( Chłopicki, Skrzynecki, Lelewel, Niemcewicz )

-zarzuty wobec powstańczej kadry oficerskiej „Z rdzy się narodzi niemało wymuskanych - ospalców”.

-zarzuty wobec posłów na sejm: „Rzuć język Balaama oślicy, a ci co się z niego...

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - czeska i polsko - słowacka

W 1958r. zakończono prace zawiązane z demarkacją granicy polsko-czechosłowackiej i 13 czerwca 1958r. podpisano stosowną umowę. W latach 1976-1983 przeprowadzono pierwszą wspólną kontrolę przebiegu granicy i w jej wyniku doszło do podpisania 10 grudnia 1986r. umowy międzypaństwowej wprowadzającej...

ŻMIJA. Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego

ŻMIJA. Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego, powst. 1831 w Warszawie (pieśń I-II) i Paryżu, wyd. w t. 1 Poezji, Paryż 1832. Bohater tytułowy, baśniowy hetman Siczy Zaporoskiej, Turek-renegat, mści się na baszy tur. za śmierć ojca i odebranie...

ANDRZEJ ŚWIERAD, Andrzej Żurawek, łac. Zoerardus, słowackie Svorad Św.

ur. w końcu X w. w Polsce, zm. między 1030 a 1034 w Słowacji, Eremita.

1. Życie i kult — A. pochodził z rodziny wieśniaczej, zapewne z okolic Krakowa; prawdopodobnie przebywał w Tropiu nad Dunajcem (do dziś pokazują tam jego pustelnię); przypuszcza się, że odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, gdzie...

Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego

HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych.    I tu już widać różnicę w...

J. Słowacki "Testament mój" - testament literacki

 

Rozrachunek z życia poety: Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie "żadnego dziedzica" ani dla swojej "lutni, ani dla imienia"; Poeta zwraca się do przyjaciół i całego narodu - do odbiorców testamentu, podkreślając swoją...

Teatr im. Juliusza Słowackiego

Monumentalny budynek wzorowany na Operze Paryskiej, zbudowany w 1893 wg proj. Jana Zawiejskiego. Napis na fasadzie: „Kraków Narodowej Sztuce" przypomina zarówno o tym, że teatr powstał dzięki składkom, jak i o ówczesnym zamiłowaniu do narodowych tradycji. Na fasadzie alegorie Poezji, Dramatu, Komedii, Śpiewu...

Co trzeba zrobić „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” (J. Słowacki, „Beniowski")?

1. Ćwiczenia oddechowe połączone z relaksacją

Ćwiczenia oddechowe, zwłaszcza na początku, nic powinny trwać długo. Wystarczy poświęcić na nie około 10-15 minut. Pozycja wyjściowa leżenie na plecach; nogi wyprostowane, oczy zamknięte, całe ciało rozluźnione.

■    Leżąc swobodnie, spróbuj...