Juliusz Słowacki (1809 — 1849)

Urodził się w Krzemieńcu. Jego ojciec, Euzebiusz, był poetą i krytykiem, a także profesorem liceum krzemienieckiego. Wychowywał się Słowacki w środowisku inteligencji, głównie pod opieką matki. Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie wileńskim. W 1828 r. podjął pracę w Warszawie. Nie...

“Kordian” Juliusza Słowackiego

Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych dniach w Warszawie. Zaznał wtedy po raz pierwszy sławy i sympatii czytelników, a przyniosły mu ją patriotyczne wiersze wzywające do walki. Przyjął w nich...

„Kordian” Juliusza Słowackiego

Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych dniach w Warszawie. Zaznał wtedy po raz pierwszy sławy i sympatii czytelników, a przyniosły mu ją patriotyczne wiersze wzywające do walki. Przyjął w nich...

Polska i Polacy w ocenie Juliusza Slowackiego

Ocena w "Kordianie":Utwór rozpoczyna "Przygotowanie", którego akcja rozgrywa sie w Karpatach, w chacie Twardowskiego, gdzie w ksiezycowa noc spotykaja sie moce piekielne (Diabli i Czarownice), aby stworzyc groteskowe poczwary zlepione z podlosci, pychy, glupoty, nieudolnosci, tchórzostwa i slabosci. Sa to...

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

 

Pogląd Mickiewicza na rolę poezji i poety w życiu narodu poznajemy m. in. na podstawie jego powieści poetyckiej pt. „Konrad Wallenrod”, przede wszystkim w „Pieśni Wajdeloty”. Według Mickiewicza, poezja ludowa jest w życiu każdego narodu łączniczką między przeszłością a współczesnością...

Straszny, odległy czy niezrozumiały? – własne widzenie Boga w twórczości J. Słowackiego i A. Mickiewicza

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki to dwie wybitne romantyczne indywidualności, którym z racji ich literackiego geniuszu i kunsztu poetyckiej wypowiedzi, przysługiwało prawo subiektywnego spojrzenia na świat, jednostkę, poezję, a także nieskończony byt, jakim jest Bóg. Koncepcje Stwórcy zostały ukazane...

GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego

GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego, powst, na przełomie 1832 i 1833 w Genewie, prwdr. w t. 3 Poezji, Paryż 1833. Nazwany przez autora w liście do matki „poematem serca, w którym jest całe moje dzieciństwo", zawiera w warstwie fabularnej elementy łatwe do odczytania jako autobiogr. (Krzemieniec i Wilno...

SEN SREBRNY SALOMEI. Romans dramatyczny w 5 aktach, dramat J. Słowackiego

SEN SREBRNY SALOMEI. Romans dramatyczny w 5 aktach, dramat J. Słowackiego, powst. w listopadzie 1843, wyd. w Paryżu 1844, wyst. w Krakowie 24 III 1900. Autor dokonuje historioz. interpretacji tzw. koliszczyzny (powstania chłopskiego na Ukrainie 1768) w duchu podstawowych założeń nauki —> A. Towiańskiego:...

ZAWISZA CZARNY, tradycyjnie tak nazywane fragmenty dramatu (dwóch dramatów?) J. Słowackiego

ZAWISZA CZARNY, tradycyjnie tak nazywane (S. Pigoń proponuje tyt. Pomysły do dramatu o Zawiszy Czarnym) fragmenty dramatu (dwóch dramatów?) J. Słowackiego, powst. zapewne 1844-45, częśc. ogł. od 1879 (gł. w tomie pism pośm. 1889), całość w A. Górskiego wyd. Pism, Kraków 1908. Charakter zachowanego...

Juliusz Słowacki - krótka biografia

Juliusz Słowacki żył w latach 1809—1849. Uznany został za drugiego wieszcza polskiego. Był twórcą nowoczesnego dramatu polskiego, poetą, epistolografem, myślicielem. Jego filozofia genezyjska stanowiła swoistą odmianę romantycznej kosmogonii i historiozofii Wzrastał w środowisku elity kulturalnej...

TEMATYKA WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI J. SŁOWACKIEGO

Reprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. Odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następuje jego debiut literacki. Utwory powstałe wtedy to cykl powieści poetyckich, wprawki dla Słowackiego (tematyka historyczna, motywy orientalne). Bohaterowie tych powieści poetyckich...

Dlaczego upadło? Juliusza Słowackiego głos w kwestii powstania listopadowego w świetle jego twórczości

Temat powstania listopadowego bezpośrednio podejmuje Słowacki w "Kordianie". Ocena zrywu i jego przywódców ma głównie miejsce w Przygotowaniu. Złe moce biorą udział w przygotowaniu tego wydarzenia. Ostro skrytykowane są postacie przywódców:

- Adam Czartoryski - oceniony niepochlebnie jako człowiek...

OJCIEC ZADŻUMIONYCH w El-Arish, poemat J. Słowackiego

OJCIEC ZADŻUMIONYCH w El-Arish, poemat J. Słowackiego, powst. zapewne we Florencji 1838, wyd. w tomie Trzy poemata, Paryż 1839. Utwór, którego genezę (opowiadanie zasłyszane w El-Arish 1836 podczas kwarantanny przed wjazdem do Palestyny) wyjaśnia wstęp prozą, ma formę monologu Araba, tyt. bohatera;...

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego w 9 (pieśni II brak) pieśniach sekstyną, powst. 1836-37 na Wschodzie i (pieśń VIII-IX) 1839 w Paryżu, nast. zaniechany; —> Grób Agamemnona (pieśń VIII) ogł. z m Lilią Wenedą 1840, dwa fragm. w „Dzienniku Lit." 1851...

SŁOWACKI JULIUSZ

SŁOWACKI JULIUSZ, ur. 4 IX 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 IV 1849 w Paryżu, poeta, dramatopisarz, epistolograf, twórca własnej odmiany romant. kosmogonii i mesjanistycznej historiozofii (tzw. filozofia genezyjska), zaliczany niegdyś, wraz z Mickiewiczem i Krasińskim, do tradycyjnego kanonu romant. „trójcy...

W SZWAJCARII, poemat J. Słowackiego

W SZWAJCARII, poemat J. Słowackiego, powst. 1835-36, wykończony 1838, wyd. w tomie Trzy poemata, Paryż 1839. Stanowi zamkniętą w ramę wspomnień narratora-bohatera liryczną relację o niezwykłej miłości, zakończonej śmiercią bohaterki. Śmierć tę ukazał poeta jako nieuchronną katastrofę, której...

WACŁAW, poemat J. Słowackiego

WACŁAW, poemat J. Słowackiego, powst. we Florencji 1838, wyd. w tomie Trzypoemata, Paryż 1839. Pisząc poet. epilog —> Marii A. Malczewskiego, mający wyjaśnić, w jaki sposób „bujny młodzieniec" stał się „ziemi ohydą", z losami szlachetnego bohatera Marii złączył Słowacki - zgodnie z tradycją -dzieje...

ZŁOTA CZASZKA, nie ukończony dramat prozą J. Słowackiego

ZŁOTA CZASZKA, nie ukończony dramat prozą J. Słowackiego, powst. w 1 poł. 1842 (Parabaza najwcześniej w 2 poł. t.r.), wyd. w t. 3 Pism pośmiertnych, Lwów 1866, wyst. w Krakowie 1899, z muzyką M. Świerzyńskiego, uzup. przez J. Germana („Pam. Lit." 1909) i R. S. Kamińskiego („Scena i Sztuka" 1910)...

SŁOWACKI JAKO POETA LIRYCZNY

„Smutno mi Boże”

Hymn ten powstał w czasie podróży Słowackiego na wschód. Podmiot liryczny opisuje swoje uczucia podczas podróży statkiem do Aleksandrii. Podkreśla piękno świata, postrzega przyrodę, zjawiska i wspaniałości natury, co świadczyć może o wrażliwości, o tym, że doznania estetyczne...

Powstanie listopadowe w ocenie Juliusza Słowackiego

Polacy nadal skrępowani łańcuchem niewoli nie mogą bez zażenowania stanąć nad mogiłą Leonidasa. Jedynym miejscem, godnym Polaka jest niestety Cheronea, gdzie Grecy ponieśli klęskę (uciekli z pola walki) i utracili niepodległość.         

Tak surowo oceniając postawę Polaków w  powstaniu ...