Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

 

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w...

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w otaczającym nas świecie. Często również nie uświadamiamy sobie również, że jest ono obecne w ludzkim życiu od samego początku. Nasila się ono szczególnie w okresach wojen, których w XX w...

Poezja futurystyczna - „Słowa na wolności” i „język pozarozumowy”

Poezja futurystyczna nie tylko opowiadała o naturze buszującej w ludzkim ciele, ale starałasię także wypowiedzieć naturę „nagą”, udzielić jej głosu w wierszach. Czytelnik powinien byłodnieść wrażenie, iż wiersze te zostały napisane „pod dyktando” natury, że są mową żywych,żywiołowych procesów...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 

Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe...

Wolność słowa w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych

Magdalena Trybalska Wolność słowa w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych. Definicja wolności słowa Wolność według słownika języka polskiego to „możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą (…); niezależność osobista i swoboda” . Jeżeli zaś chodzi o definicję prawną to A. Łopatka definiuje pojęcie jako: „możliwość podejmowania decyzji i działania zgodnie ze swoim wyborem” . Kiedy „wolność” rozpatrujemy ze ...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe osobiste skłonności, nosi w sobie własną wizję odbioru konkretnych słów poety, a ich odczuwanie uzależnione jest dodatkowo od nastroju, okoliczności, okresu życia...

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

 

Motto utworu "Medaliony" Zofii Nałkowskiej dobitnie oddaje całokształt poruszonych tam spraw. Przedstawione tam zagadnienia, pomimo, że ukazują głównie los przedstawicieli narodu żydowskiego podczas II wojny światowej oraz pozornie...

ZAMARZŁE SŁOWA

Dowcipna anegdota-parabola, której twórcą Wg Plutarcha miał być domownik Platona, Antifanes: opowiadał o kraju, gdzie zimy były tak ostre, że słowa zamarzały w powietrzu; latem, gdy tajały, mieszkańcy dowiadywali się, o czym się mówiło zimą, tak jak uczniowie Platona dopiero na starość zaczynali...

Lista słów zrównoważonych fonetycz­nie

lista słów zrównoważonych fonetycz­nie; w audiometrii słownej stoso­wane są listy słów, które bywają tak dobrane, aby zawierały cechy fonetycz­ne nie różniące się znacznie między sobą pod względem trudności w per­cepcji. Stąd przestrzegana jest jedna­kowa liczba sylab w listach słów poda­wanych...

Czy można opisać znaczenie słów?

Opisujemy znaczenie słów w życiu codziennym, gdy wyjaśniamy je komuś, kto pyta: co znaczy słowo okaryna (tyczka. kliknąć itd.), lub sami pytamy innych. Sięgamy też do słowników, gdzie spotykamy definicje znaczeń. O sposobach ich tworzenia pisze się z reguły we wstępach do słowników, por. W...

Jak można pomóc choremu, który rozumie wypowiedzi innych, ale wypowiada tylko pojedyncze słówa?

Jedną z najlepszych metod w pracy z takimi pacjentami jesi terapia intona-cyjno-mclodyczna (ang. Melodie Intonatinn Therapy MIT; Helm-Estabrooks, Nicholas, Morgan 1989). Program MIT składa się z trzech części (poziomów). W trakcie dwu pierwszych części wprowadza się monosylabiczne słowa oraz często...

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

Motto utworu "Medaliony" Zofii Nałkowskiej dobitnie oddaje całokształt poruszonych tam spraw. Przedstawione tam zagadnienia, pomimo, że ukazują głównie los przedstawicieli narodu żydowskiego podczas II wojny światowej oraz pozornie odmiennych i nie związanych ze sobą wydarzeń, w rzeczywistości...

Metoda słów kluczowych

metoda słów kluczowych - tnnemoicchnika wyobrażeniowa służąca do uczenia się słówek obcego języka; słowo kluczowe to słowo języka ojczystego, które ma podobne brzmienie do zapamiętywanego słowa obcego, a zarazem jest łatwe do wyobrażenia. M.s.k. polega na wytwarzaniu wyobrażenia łączącego...

Ranga frekwencyjności słów

ranga frekwencyjności słów; wskaź­nik statystyczny stosowany w języko­znawstwie i psycholingwistyce służący do określenia częstości występowania danego słowa w tekście mówionym lub pisanym. Wskaźnik ten służy nie tylko do celów badawczych, lecz oddaje także usługi praktyczne w diagnostyce...

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima, pisząc o możliwościach kreacyjnych artysty.

Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta.

Epoką...

"Serce ma swoje racje, których rozum nie zna " slowa B. Paskala byly bliskie bohaterom poznanych Ci utworów literackich?

" Serce ma swoje racje, których rozum nie zna". Tak pisal slawny B. Paskal. Byl on bliski ideom innych twórców z epoki romantyzmu, takich jak Adam Mickiewicz czy Georg Byron, który w swoich dzielach wykreowali nowego bohatera, bohatera romantycznego. Slowa te byly równiez bliskie postaciom ze swiata, który zostal...

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima

Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta.

Epoką, która...

Jak znaczą słowa?

Pytanie o istotę znaczenia znaków językowych jest wielce kłopotliwe dla lingwistów. Przez długie lata badania semantyczne wyłączano z językoznawstwa, a j dziś wielu językoznawców rezygnuje z definiowania znaczenia - przyjmuje znaczenie jako pojęcie niedefiniowalne i stara się jedynie opisywać...

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...