HYMNUM CANENTES MARTYRŮM, Sławmy hymnami męczeństwo

Hymn w godzinie czytań na święto Świętych Młodzianków(28 XII), przypisywany Będzie Czcigodnemu (zm.735). 1971 wprowadzony do LH (I 975; LG I 1015-1016; teksttakże w PL 94,623; AH L 102; HIBR 228).

Sławi męczeństwodzieci, które zginęły w Betlejem z rozkazu Heroda; ziemia straciłaje ze łzami, ale z...

HAEC FEMINA LAUDABILIS, Sławmy niewiastę roztropną

Anonimowy utwór, prawdopodobnie z XV w., ułożonyna cześć św. —» Batyldy, który jako hymn w godzinie czytańtekstów wspólnych o świętej kobiecie został wprowadzony1971 do LH (I 1186-1187, II 1656-1657, III 1520-1521, IV1504-1505; LG I 1244, II 1720-1721, III 1588, IV 1600; teksttakże w: AH XLIII 95, HIBR...