SŁAWA I CHWAŁA, powieść J. Iwaszkiewicza

SŁAWA I CHWAŁA, powieść J. Iwaszkiewicza, wyd. w Warszawie 1956-62,1.1-3. Pomysł dzieła powstał w latach okupacji niem.; fragm. były opubl. 1948 („Nowiny Lit." nr 30) i 1949 („Kuźnica" nr 15). Akcja obejmuje okres od przedednia I wojny świat, do 1947, przenosi się często z miejsca na miejsce...

DEPTAK SŁAWY

Ang. Walk of Fame, dziedziniec przed Chińskim (Kino)teatrem Graumana w Hollywood, gdzie znajdują się odciski stóp gwiazd filmowych.