Sterowanie siłą skurczu jednostki ruchowej przez motoneuron

Oznacza to, że siła skurczu może zmieniać się w granicach pomiędzy poziomem siły skurczów pojedynczych a poziomem siły skurczu tężcowego zupełnego.

Wpływ układu nerwowego na siłę skurczu mięśnia

W przypadku treningu siły mięśniowej (czyli mającego na celu uzyskanie wzrostu siły skurczu), który doprowadza do wzrostu masy mięśniowej, na siłę skurczu wpływa przede wszystkim wzrost liczby białek kurczliwych w mięśniach, powiązany ze wzrostem masy mięśniowej (patrz rozdział dotyczący wpływu treningu na tkankę mięśniową).

Skurcz mięśnia sercowego

Serce, podobnie jak mięśnie szkieletowe, wykonuje skurcz izotoniczny wtórnie obciążony, zwany również skurczem auksotonicznym.

Wpływ długości mięśnia na przebieg skurczu

Dlatego siła skurczów tężcowych niezupełnych zwiększa się w większym stopniu niż siła skurczów pojedynczych i tężcowych zupełnych.

SKURCZ MIĘŚNIA

Skurcz komórek mięśni gładkich zachodzi na podobnej zasadzie jak skurcz mięśni poprzecznie prążkowanych, tzn.

Odrębności skurczu mięśni gładkich

Pierwszy z mechanizmów skurczu jest podobny do mechanizmu skurczu komórek mięśni poprzecznie prążkowanych. Skurcz mięśni gładkich jest niezależny od woli człowieka.

Skurcz mięśni

Skurcz (contractio). W warunkach fizjologicznych skurcz mięśnia odbywa się na skutek bodźca ze strony ośrodkowego układu nerwowego, który dochodzi do mięśnia drogą nerwu ruchowego.

ŚLIZGOWA TEORIA SKURCZU

W ten sposób zmniejsza się odległość między płytkami Z, czemu towarzyszy skurcz mięśnia.

Co to jest faza skurczu serca?

Lekarz mierzy ciśnienie krwi w tętnicach zarówno przy skurczu, jak i rozkurczu serca, więc pojęcia te są bardzo istotne. Ciśnienie, powiedzmy, „120 na 80" oznacza, że ciśnienie skurczowe danej osoby wynosi 120 jednostek wtedy, gdy serce najsilniej się zaciska.

Mechanizm skurczu mięśnia

Następstwem tego jest skurcz mięśnia.

Mięsień szkieletowy skurcz

Skurcz m. Powoduje to skracanie komórek mięśniowych i skurcz mięśnia.

Test skurczu mięśnia czworogtowego

Test do oceny uszkodzenia więzadla krzyżowego tylnego.

Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Uszkodzona kończyna dolna jest zginana w stawie kolanowym do 90° i ustawiana w zewnętrznej rotacji. Pacjentowi poleca się napiąć mięsień czworoglowy i unieść kończynę z kozetki.

Interpretacja: Przy...