Skrzydła

Czytaj Dalej

Charakterystyka ptaków - SKRZYDŁA

Ze względu na funkcję, którą pełnią najważniejszymi piórami są pióra skrzydeł, które pokrywając kończyny przednie, tworzą powierzchnię nośną podczas lotu. Rozróżnia się dwa rodzaje tych piór: jedne długie i wąskie, wyrastające seriami na zewnętrznej krawędzi ramienia, przedramienia i dłoni...

SKRZYDŁA

Na skrzydłach wiatru zob. Wiatr. Skrzydlate słowa, gr. ćpea pteróenta, wyrażenia, sentencje, które się powszechnie cytuje, nm. gefliigelte Worte\ ros. kryłdtyje słowd; ang. winged words\ u Homera stały epitet ozdobny, użyty w Iliadzie 46, w Odysei 58 razy. Skrzydła Azraela zob. Azrael. Skrzydła husarskie...

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa (m. levator labii superioris alaeąue nasi) tworzą dwa pasma włókien mięśniowych leżące ku bokowi od nosa.

Mięsień ten rozpoczyna się wąskim pasmem na wyrostku czołowym szczęki; włókna boczne biegną stromo ku dołowi oraz do boku i kończą sięw skórze wargi...

Kowal bezskrzydły

Wygląd: długość 1 cm. Pluskwiak o charakterystycznym czerwono-czarnym rysunku. Kowal bezskrzydły (zwany też k. dwuplamkiem) jest najliczniejszym i największym w środkowej Europie przedstawicielem rodziny kowalo-watych (Pyrrhocoridae), obejmującej ponad 100 gatunków, Spotyka się formy krótkoskrzyd-le i...

CZARNE SKRZYDŁA

CZARNE SKRZYDŁA, cz. 1 Lenora, cz. 2 Tadeusz, powieść J.Kadena-Bandrowskiego, druk. 1925-26 w tyg. „Świat" (w dod.„Romans i Powieść"), wyd. zmień, i rozsz. we Lwowie 1928-29.Oparta na bezpośrednich studiach w terenie w czasie pobytupisarza w Dąbrowie Górniczej jesienią i zimą 1923-24, osnutawokół...

Przegonik bezskrzydły

Halticus apterus (L.), rodzina Miridae — tasznikowate. Długość ciała 2—3,5 mm. Występuje pospolicie w nasłonecznionych miejscach w trawie, najczęściej na piaskach. Żyje na niektórych roślinach zielnych. Owady dorosłe spotyka się w lipcu i w sierpniu. Zimują jaja.

Kowal bezskrzydły (k. dwuplamek)

Pyrrhocoris apterus (L.) rodzina Pyrrhocoridae — kowalowate. Długość ciała 10 mm. Występuje pospolicie. Spotykany jest w większych skupiskach przy murach i ogrodzeniach, na nisko położonych częściach drzew. Wysysa nasiona roślin, jaja owadów, martwe owady. Samica składa jaja w szczelinach kory, pod...