Skrzela

Czytaj Dalej

SKRZELA

Bezżu-chwowce, ryby i larwy płazów bezogonowych posiadają skrzela wewnętrzne, natomiast lamy niektórych ryb oraz płazów ogonowych i beznogich posiadają skrzela zewnętrzne.

SKRZELA

SKRZELA — narządy oddechowe wielu zwierzątwodnych; są to wyrostki skórne obficieunaczynione; rozróżniamy skrzela zewnętrzne(wystające na powierzchnię ciała) i wewnętrzne(ukryte w specjalnych jamach).