Skrajna prawica

Skrajna prawica

Czytaj Dalej

Jakimi poglądami charakteryzują się partie od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy?

Skrajna prawica określa te siły polityczne, które charakteryzują się negatywnym nastawieniem do mniejszości i imigrantów, a także nieufnością wobec wszelkich projektów integracyjnych, ograniczających suwerenność państwa.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Od skrajnego pesymisty stał się hołdującym pochwale życia optymistą. W kolejnych strofach następuje skrajnie turpistyczny opis rozkładającego się, gnijącego ścierwa, kłębiących się wkoło much i psa czyhającego na możliwość wyszarpania ochłapu.

FILOZOFIE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - SKRAJNY SUBIEKTYWIZM

Twórcą był Franz Kafka. Świat to potężny koszmar i udręka człowieka z konieczności istnienia w nim. Człowiek jest całkowicie wyobcowany. Świat jest niesłychanie tajemniczy, niepoznawalny. Kafka ukazywał świat z pogranicza snu i jawy ale nie zawsze pojawiał się jako senny koszmar. Wnikliwość...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FUTURYZM (SKRAJNA AWANGARDA)

Twórcą jest Filippo Marinetti. W 1909r. ogłosił swój I manifest pt. „Futuryzm”

−  pochwała energii

−  odrzucenie przeszłości, patrzenie tylko w przyszłość

−  pogarda dla dotychczasowych wartości

−  fascynacja tym co nowe, cywilizacją, urbanizmem

−  żądanie nowej estetyki, nowego ideału piękna...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - DADAIZM (SKRAJNY FUTURYZM)

Nie rozwinął się w Polsce (wojna była okazją do odzyskania niepodległości - nie była dla Polaków absurdem)

−  negowanie wszystkiego

−  wykpienie tego co było dotychczas wartością

−  odrzucenie ograniczeń składni, ortografii, gramatyki, interpunkcji - znamienie wolności absolutnej „Bełkot...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Od skrajnego pesymisty stał się hołdującym pochwale życia optymistą. W kolejnych strofach następuje skrajnie turpistyczny opis rozkładającego się, gnijącego ścierwa, kłębiących się wkoło much i psa czyhającego na możliwość wyszarpania ochłapu.

G. Berkeley i skrajny sensualizm

Berkeley George (1685-1735)

Filozof irlandzki. Duchowny anglikański. W latach 1700-1707 studiował w Dublinie. Od 1709 pełnił różne funkcje kościelne w Dublinie i Londynie. 1729-1731 prowadził działalność misyjną w Ameryce Północnej. Od 1734 biskup Cloyn (Irlandia).

Przedstawiciel brytyjskiego...

System skrajnie proporcjonalny

To taki, gdzie cały kraj jest jednym okręgiem wielomandatowym np. Izrael, Holandia, czyli, że prawie każda siła polityczna wprowadza przedstawiciela do Izby. Parlament jest rozdrobniony i uważa się, że taki Parlament jest niestabilny, nie jest w stanie wyłonić większości do stabilnego rządzenia...

Partie skrajne w EŚiW

W EŚiW można zaobserwować cztery sytuacje: - obecność znaczących ugrupowań oby nurtów ( Czechy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Węgry) - obecność tylko partii skrajnej prawicy (Słowenia, Chorwacja) - obecność tylko ekstremalnej lewicy ( Łotwa, Ukraina) - brak znaczących ugrupowań skrajnych ( Albania, Bułgaria, Litwa, Estonia) Cechy charakterystyczne tych ugrupowań to (obu nurtów): -wyrażanie rozczarowania efektami ...

Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej - Wychowanie w skrajnej koncepcji behawiorystycznej

Dlatego też koncepcja behawiorystyczna — szcze­gólnie w jej skrajnej wersji — nadal się spotyka z ostrą krytyką.

LEWICA I PRAWICA

XVIII, a wyrazu prawica od pocz. (Gdy dajesz jałmużnę) niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni, łac.

AMORALIZM - Skrajny, negujacy

Stirnera, który z pozycji skrajnegoindywidualizmu uznał dobro i zło za wyrazenia nie majace zadnego sensu. moralnosci chrzescijanskiej, znalazło skrajny wyraz w filozofiiF.