Skorupy

Skorupy

Czytaj Dalej

Przedstaw ruchy skorupy ziemskiej związane z tektoniką płyt. Wymień procesy geologiczne i formy rzeźby terenu występujące na granicach płyt

Najczęściej przyczyną trzęsien ziemi jest przemieszczanie mas skalnych w skorupie ziemskiej występujacych przede wszystkim na granicach płyt litosfery.

SKORUPA LODOWA

SKORUPA LODOWA — skorupa, która tworzysię na zasiewach roślin ozimych, gdy zamarzawoda z deszczu lub roztopionego śniegu; pokrywaczasem całe pole kilkucentymetrową warstwąlodu.

Najważniejsze MINERAŁY budujące skorupę ziemską

Do najważniejszych minerałów budujących skorupę ziemską należą: - skalenie – 58%; - kwarc – 13%; - magnetyt i hematyt – 7%; - miki – 4%; - oraz krzemiany żelaza i manganu – 4%.

Jakie pierwiastki występują w skorupie ziemskiej?

74% masy skorupy ziemskiej stanowią tylko dwa pierwiastki - tlen oraz krzem. Oznacza to, że prawie 99% skorupy ziemskiej zbudowane jest jedynie z ośmiu pier­wiastków.

Skorupa ziemska

  Skorupa ziemska – jest zewnętrzną , najcieńszą warstwą litosfery w skład kturej wchodzą wszystkie pierwiastki chemiczne .

Najważniejsze SKAŁY budujące skorupę ziemską

- skały osadowe pochodzenia ORGANICZNEGO – WAPIENIE – gromadzenie się w zbiornikach wodnych skorup i szkieletów organizmów, zbudowanych z węglanu wapnia.

Skorupa glebowa

Silnie zbita i bezstrukturalna,powierzchniowa część warstwy ornej,utrudniająca dostęp powietrza w głąb roli iumożliwiająca straty wody przez parowanie.Zob. też zaskorupienie gleby.