Skorupiaki

Skorupiaki

Czytaj Dalej

Skorupiaki

GROMADY Cephalocarida Dziewięć gatunków zwierząt zamiesz­kujących dno zbiorników wodnych Branchiopoda 450 gatunków rozwielitek i 180 gatunków liścionogów bezpancerzowych Remipedia, Tantulocarida, Mystacocarida Tylko 14 gatunków bardzo małych skorupiaków Branchiura 150 gatunków zwierząt ssących krew ryb Copepoda 8400 gatunków, głównie żyjątek planktonowych, ale także duże gatunki pasożytnicze Ostracoda 5650 gatunków stworzeń zamieszkujących ...

SKORUPIAKI (Crustacea)

Widłonogi to drobne skorupiaki, zwvkle nie przekraczające rozmiarem ciała kilku milimetrów. Wyższe skorupiaki należą do gromady pance-rzowoów, liczącej ponad 30 tys.

Skorupiaki

Skorupiaki są rozdzielnopłciowe, w rozwoju zwykle występuje stadium larwalne (gł. Skorupiaki zamieszkują morza, wody słodkie lub silnie wilgotne środowiska lądowe (np.

Skorupiaki - RAKI

Rakowce, Astacura, sekcja skorupiaków z rzędu dziesięcionogów, które posiadają ok. 300 gatunków. Głowę i tułów pokrywa jednolity, gruby pancerz wapienny, a pierwsza para odnóży krocznych zaopatrzona jest w potężne szczypce. Odwłok posiada wyraźną segmentację. Większość raków prowadzi nocny tryb...

Skorupiaki - OBUNOGI

Większość obunogów to skorupiaki morskie, bentosowe, lecz kilkaset gatunków żyje też w pelagialu.

Skorupiaki - OŚLICZKI

Asellidae , rodzina skorupiaków z rzędu -równonogów. Ich segmenty odwłokowe są zrośnięte z telsonem w pleotelson, ze skierowanymi ku tyłowi widełkowatymi odnóżami odwłokowymi. Ośliczka pospolita (Asellus aquaticus) występuje w wodach słodkich całej Eurazji i jest to najpospolitszy skorupiak w Polsce...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Skorupiaki (Crustacea)

Skorupiaki mają niejednokrotnie żywe ubarwienie: czerwone, żółte, zielone, niebieskie, fiołkowe, brunatne i czarne we wszystkich odcieniach i kombinacjach.

Skorupiaki - KIEŁŻE

Są to skorupiaki z rzędu obunogów, rodziny kiełżowatych (Gammaridae).

Skorupiaki - ROZWIELITKA

Dafnia, Daphnia, rodzaj obejmujący drobne skorupiaki słodkowodne z rzędu wioślarek.

Skorupiaki - DZIWOGŁÓWKA

Siphonophanes, rodzaj skorupiaka z gromady skrzelonogów. Czułki drugiej pary u samców mają potężne, wygięte wyrostki z powcinanymi brzegami, nadające zwierzęciu osobliwy wygląd. Dziwogłówka pojawia się wiosną w roztopowych kałużach i rowach o dnie pokrytym opadłymi liśćmi.

Skorupiaki - LASONOGI

Mysidacea, rząd skorupiaków z gromady pancerzowców, występuje ok. 800 gatunków, o wielkości 1-30 cm. Głowa jest zrośnięta z tułowiem w głowotułów okryty krótkim karapaksem. Oczy znajdują się na słupkach. 1-2 pary odnóży tułowiowych są przekształcone w szczękonóża. Silne egzopodity (łuski...

Skorupiaki - PĄKLE

Balanidae, rodzina mor. skorupiaków z podgromady wąsonogów Pąkle są osiadłe - przyczepione do podwodnych przedmiotów lub skał. Ich ciało osłania pierścień zrośniętych płytek wapiennych, przykrytych rozsuwalnym wieczkiem, wysuwane są tylko odnóża. Występują w Morzu Bałtyckim - pospolity rodzaj...

Skorupiaki - PODWÓJ

Mesidotea entomon, skorupiak z rzędu równonogów, o długości 6-8 cm. Posiada ubarwienie żółtoszare, tryb życia denny. Jest pospolity w północnej strefie okołobiegunowej, w morzach Bałtyckim i Kaspijskim oraz Jeziorze Aralskim - relikt polodowcowy.