Skoczki

Skoczki

Czytaj Dalej

Skoczek zielony

Rozród: jak innych szarańczowatych Uwagi: poza skoczkiem zielonym w Polsce występują pospolicie jeszcze 2 pokrewne gatunki - s.

Skoczek sadowiec

Wygląd: długość blisko 1 cm. Spośród ponad 5000, zwykle bardzo małych, występujących na świecie gatunków błonicowatych (Typh-locybidae) i bardzo blisko z nimi spokrewnionych skoczkowatych i bezrąbkowatych w Europie Środkowej spotyka się ich ponad 300. Nietypowy dla piewików, ale raczej normalny dla...

Skoczek ziemniaczak

Empoasca pteridis (Dahlb.), rodzina Typhlocybidae — błonicowate. Należy do najliczniejszych skoczków, które żyją na stanowiskach trawiastych, na łąkach i polach, gdzie najczęściej występuje na ziemniakach, burakach i zbożach. Owady dorosłe spotyka się od połowy czerwca do września. Na polach...

Skoczek zielony

Omocestus viridulus (L.), rodzina Acrididae — szarańczowate. Długość ciała 13—24 mm. Samiec różni się od samicy ubarwieniem ciała. Pierwsza para skrzydeł samców jest zielona, w przedniej części brązowa ż czarnymi żyłkami, u samic natomiast jest zielona z ciemnymi plamami. Żyje na suchych i...

Cybela lnowiec (skoczek lnowiec)

Tettigometra obliąua (Panz.), rodzina Tettigometridae — cybelowate. Długość ciała 4 mm. Występuje w cieplejszych rejonach, przebywa najczęściej na skalistych i porośniętych krzewami zboczach, gdzie żyje przede wszystkim na drzewach liściastych, głównie na dębach. Owady dorosłe spotyka się od...

Skoczek trawnik (szydlak trawnik)

Calligypona pellucida (F.), rodzina Delphacidae — szydlakowate. Długość ciała 2,5—5 mm. Występuje w różnych środowiskach, również na łąkach i polach, przede wszystkim na zbożach i koniczynie. Owady dorosłe latają od maja do sierpnia. Larwy oraz dorosłe osobniki wysysają soki roślin. Podczas...

Skoczek dębowiec (margoń dębowiec, żłobiel dębowiec)

Iassus lanio (L.), rodzina lassidae — skoczkowate. Długość ciała 7—8,5 mm. Występuje w lasach liściastych, gdzie żyje na dębach. Ma zmienne zabarwienie ciała. Owady dorosłe spotyka się od sierpnia do września. Jest stosunkowo liczny, przede wszystkim w ciepłych dąbrowach.

Skoczek zbożowiak

Psammolettix alienus (Dahlb.), rodzina Iassidae — skoczkowate. Długość ciała 3,9—4,4 mm. Występuje na polach zbóż, często bardzo licznie, także na łąkach, w chmielnikach, winnicach itp. Owady dorosłe występują od czerwca do jesieni. Larwy wysysają soki różnych roślin, podczas masowych pojawów...

Skoczek łąkowiak

Euscelisplebejus (Fali.), rodzina Iassidae — skoczkowate. Długość ciała 3,3—4,5 mm. Występuje pospolicie na łąkach i polach, przede wszystkim na koniczynie i zbożach. Owady pierwszego pokolenia pojawiają się już wczesną wiosną, drugiego pokolenia od lipca do września. Późnym latem pojawia się...

Skoczek czarnoplamek

Cicadella atropunctata (Groeze), rodzina Typhlocybidae — błonicowate. Długość ciała 3—4 mm. Bardzo liczny na łąkach i polach, głównie na ziemniakach, koniczynie, burakach i in., a także w szklarniach na chryzantemach. Występuje od czerwca do września.

Skoczek różany

Typhlocyba rosae (L.), rodzina Typhlocybidae — błonicowate. Długość ciała około 4 mm. Występuje pospolicie w Europie Środkowej. Żyje na różach, na spodniej stronie liści. Wysysa soki roślin. Larwy dojrzewają pod koniec maja. Samica składa jaja pod korę młodych pędów. Owady dorosłe przelatują...

Entezopatia więzadła rzepki (tzw. „kolano skoczka”)

Mimo wielkiej wytrzymałości więzadła rzepki wielokrotnie powtarzane mi-krourazy spowodowane biomechanicznymi przeciążeniami są w stanie je uszkodzić, szczególnie na podłożu pierwotnie upośledzonego mikrokrążenia w obrębie dolnego bieguna rzepki.

Objawy

Kłujący ból zlokalizowany w okolicy...

Choroba Sindinga-Larsena-Johanssona, kolano skoczka (ang.jumper’s knee)

Dotyczy dzieci aktywnych ruchowo, najczęściej chłopców pomiędzy 10. a 14. rokim życia. Dolegliwości zlokalizowane są w obrębie dolnego bieguna rzepki i ujawniają się przy wykonywaniu ruchów czynnych. Spowodowane są one przez duże siły pociągające więzadła właściwego rzepki. W początkowym okresie...