Sklepienie niebieskie

Czytaj Dalej

Struktura sklepienia czaszki

U noworodków i dzieci, u których sklepienie czaszki składa się jeszcze z oddzielnych, przesuwalnych w stosunku do siebie części, opona twarda odgrywa znaczną rolę i stanowi jak gdyby aparat więzadłowy szkieletu kostnego.

Powierzchnia wewnętrzna sklepienia czaszki

Bocznie od szwu strzałkowego, w tylnej części sklepienia, znajdują się otwory ciemieniowe.

Sklepienie stopy

Sklepienie stopy utworzone jest również przez łuki poprzeczne. Tylną podporę stopy stanowi guz piętowy-; za przednie punkty podparcia sklepienia uważa się na ogół tylko głowy I i V kości śródstopia.

Zaraza niebieska

  Wygląd: Roślina jednoroczna lub wieloletnia o łodydze okazałej, zwykle nierozgałęzionej, na wierzchołku przeważnie fioletowej, rzadziej również niebieskoszaro nabiegłej z obfitymi mączystymi włoskami gruczołowatymi.

NIEBIESKI

Koloru pogodnego nieba; dotyczący sklepienia niebieskiego, nieba, miejsca pobytu bogów; zob. Myśleć o niebieskich migdałach - bujać w obłokach, roić, oddawać się marzeniom; nie myśleć o niczym, kiedy trzeba skupić na czymś uwagę.

WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA, powieść autobiogr. dla młodzieży W. Gomulickiego

WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA, powieść autobiogr.

O OBROTACH SFER NIEBIESKICH

Łac. De rewlutionibus orbium coelestium, gł. dzieło Mikołaja Kopernika (1515-33, wyd. 1543) zawierające wykład astronomii heliocentrycznej, wg której Ziemia obraca się dokoła osi oraz, wraz z innymi planetami, dokoła Słońca.

Teoria ta przeczyła ustalonym od stuleci poglądom na budowę świata, wg...

Sklepienie

Poszczególne elementy noszą nazwy: podniebienie- dolna powierzchnia sklepienia (AA, BB,),grzbiet, górna powierzchnia sklepienia (DD, FF,),wezgłowie, płaszczyzna oparcia sklepienia o podporę(DD, A,Ai BB,, F,F), czoło, płaszczyzna pionowas.

Zodiak, zwierzyniec niebieski

Pas na niebie poobu stronach ekliptyki, w którym przebiegają obserwowanez Ziemi drogi Słońca, planet i Księżyca; z.dzieli się na 12 tzw. znaków, których nazwy (Baran,Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion,Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby) nadane ok. 2000lat temu odpowiadały znakom pobliskich...

Kopuła, sklepienie

i chrzęść, często interpretowana jako symbol sklepienia niebieskiego, na co wskazuje już pokrywanie jej przedstawieniami gwiazd, ptaków, aniołów, rydwanów słonecznych itd.

Niebieskie światło laserowe

Sylwestrem Porowskim Gdzie się podział nasz niebieski laser? W czym laser niebieski jest lepszy od czerwonego? Czy niebieski laser zbudowany na krysztale azotku galu to jest to, na co Polska powinna postawić?

Naścierwek niebieski

Necrobia violacea (L.), rodzina Corynetidae — natrupkowate. Długość ciała 4—4,5 mm. Wyszukuje ciała martwych zwierząt w zaawansowanym stadium rozkładu. Żywi się larwami owadów odżywiających się padliną. Występuje w Palearktyce.

Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie sklepienia czaszki

Mięsień naczaszny przesuwa czepiec ścięgnisty wobec kości sklepienia czaszki i wytwarza poprzeczne zmarszczki czoła.