Sklepienie

Sklepienie

Czytaj Dalej

Sklepienie

Poszczególne elementy noszą nazwy: podniebienie- dolna powierzchnia sklepienia (AA, BB,),grzbiet, górna powierzchnia sklepienia (DD, FF,),wezgłowie, płaszczyzna oparcia sklepienia o podporę(DD, A,Ai BB,, F,F), czoło, płaszczyzna pionowas.

Struktura sklepienia czaszki

U noworodków i dzieci, u których sklepienie czaszki składa się jeszcze z oddzielnych, przesuwalnych w stosunku do siebie części, opona twarda odgrywa znaczną rolę i stanowi jak gdyby aparat więzadłowy szkieletu kostnego.

Sklepienie stopy

Sklepienie stopy utworzone jest również przez łuki poprzeczne. Tylną podporę stopy stanowi guz piętowy-; za przednie punkty podparcia sklepienia uważa się na ogół tylko głowy I i V kości śródstopia.

Powierzchnia wewnętrzna sklepienia czaszki

Bocznie od szwu strzałkowego, w tylnej części sklepienia, znajdują się otwory ciemieniowe.

Kopuła, sklepienie

i chrzęść, często interpretowana jako symbol sklepienia niebieskiego, na co wskazuje już pokrywanie jej przedstawieniami gwiazd, ptaków, aniołów, rydwanów słonecznych itd.

Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie sklepienia czaszki

Mięsień naczaszny przesuwa czepiec ścięgnisty wobec kości sklepienia czaszki i wytwarza poprzeczne zmarszczki czoła.