Składnik

Czytaj Dalej

Ogólne uwagi o podstawowych funkcjach produktów spożywczych i ich składników

Podstawową funkcją produktów spożywczych jest zaspokajanie potrzeb pokarmowych organizmu ludzkiego. Potrzeby te są wynikiem konieczności utrzymania działalności życiowej, której przejawem są procesy przemiany materii i energii, określane ogólnie jako metabolizm. Przemiany metaboliczne są bardzo złożone...

Składniki struktury organizacyjnej

SKŁADNIKI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Składniki struktury organizacyjnej to elementy, z których składa się organizacja; wywierają one wpływ na jej kształt. 1. RZECZOWE SKŁADNIKI ORGANIZACJI 1.1. CZŁOWIEK jest osobliwym składnikiem organizacji. Jest on nie tylko bytem w rozumieniu fizykalnym, ale i podmiotem, tzn. osobą poznającą, myślącą, przeżywającą i działającą. Jako składnik organizacji jest nie tylko środkiem do realizacji jej celów, ale i celem samym w ...

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

BIAŁKA – stanowią najcenniejszą grupę substancji pokarmowych. Służą one przede wszystkim jako materiał budulcowy. Szczególnie dużo białek potrzebują dzieci i młodzież, u których trwa jeszcze wzrost organizmu. Źródłem białka zwierzęcego są przede wszystkim mięso, mleko, sery. Z produktów...

Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych (paszoznastwo)

Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych Strawność pokarmu – podatność pokarmu na procesy trawienne. Stopień w jakim składniki odżywcze w danym produkcie spożywczym mogą być uwolnione i rozłożone na części składowe, które nadają się do wchłonięcia. Strawność zależy od wielu czynników, takich jak np.: stan zdrowia zwierzęcia i jego wiek, aktywność enzymów trawiennych zwierzęcia i dodawanych do paszy, fauna i flora układu pokarmowego,

Składniki mineralne

Składniki mineralne, ze względu na ich stosunkowo niewielką w porównaniu do cukrowców, tłuszczów i białek ilość w żywności, zalicza się do składników uzupełniających. W analizie żywności są określane jako popiół, tj. pozostałość po spaleniu w niezbyt gorącym płomieniu i wyprażeniu do stałej...

Wariancja składnika resztowego

Wariancja składnika resztowego

Jest syntetycznym miernikiem <wyrażonym jedną liczbą dyspersji wartości empirycznych<br

wokół teoretycznych (zwana wariancją resztową)<br

Jeśli przyjmiemy, że funkcja regresji w syntetyczny sposób opisuje wpływ zmiennej<br

niezależnej na zmienną zależną, to reszty...

Księgi rachunkowe (miejsce prowadzenia,ochrona, składniki..itp)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obok polityki rachunkowości podstawą systemu rachunkowości jednostki. Każda jednostka powinna posiadać dokumentacje opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości .Dokumentacja ta powinna zawiera co najmniej : 1. określenie roku obrotowego i wchodzących w jej skład okresów sprawozdawczych. 2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego przyjęte przez jednostkę. 3. opis sposobu prowadzenia ...

Wycena składników bilansu

Charakterystyka

Jednostka może wyceniać poszczególne składniki bilansu w zasadzie w każdym dowolnym momencie, jednak ma ona obowiązek wycenić je na moment bilansowy. W praktyce jednostki dokonują wyceny w momencie przyjęcia danego składnika do używania oraz na dzień sporządzenia bilansu. I tak:

...

Kultura jest wytworem aktywności człowieka i sposobem rozwiązywania problemów egzystencjalnych. Jak można przedstawić jej strukturę (składniki), jakie są warunki aktywności ludzkiej i według jakich mechanizmów

Kultura jest wytworem aktywności człowieka i sposobem rozwiązywania problemów egzystencjalnych. Jak można przedstawić jej strukturę (składniki), jakie są warunki aktywności ludzkiej i według jakich mechanizmów. Już od dawien dawna kultura jest towarzyszem życia codziennego każdej osoby. To każdy z nas wnosi do niej jakąś wartość materialną bądź duchową. Potem jest to nagromadzane, wzbogacane przez drugiego człowieka, a następnie utrwalane na lata, czyli ...

Składniki chemiczne produktów – białka, węglowodany

Składniki chemiczne produktów – białka, węglowodany Składniki pokarmowe dzielimy na 5 grup: 1. białka Są potrzebne do budowy nowych i odtwarzania starych komórek. Należą więc do składników budulcowych organizmu, stanowią 50% suchej masy ciała. Wchodzą w skład każdej komórki zarówno organizmów zwierzęcych jak i roślinnych. Wysokie zapotrzebowanie na białko występuje zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Norma dzienna zapotrzebowania na białko wynosi przeciętnie ...

Co to są składniki dodatkowe w produktach spożywczych i jakie jest ich działanie?

Większość produktów spożywczych zawiera składniki dodatkowe. I chociaż wielu ludzi - czasami zresztą słusznie - sprzeciwia się ich stosowaniu, w nowoczesnym przemyśle spożywczym odgrywają one ogromną rolę. Do produktów spożywczych dodaje się często substancje, zarówno pochodzenia naturalnego...

Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzenia

 

W pozostałych składnikach wynagrodzenia najliczniejszą grupę stanowią składniki gwarantowane prawem. Wprawdzie Kodeks Pracy określa zasady kształtowania tych składników, to jednak praktyka gospodarcza może przyjąć bardziej korzystne zasady.

Zgodnie z Kodeksem Pracy dodatkowe wynagrodzenie za pracę...

SKŁADNIKI DIETY A EKSPRESJA GENÓW

Jak wspomniano wcześniej, w powstaniu zmienności osobniczej obok genów udział ma środowisko, zaś do najistotniejszych czynników środowiskowych, które modyfikują funkcjonowanie genów, należą składniki pokarmowe dostarczane do organizmu.

Zrozumienie, jak dieta wpływa na organizm, wymaga uświadomienia...

Dolegliwości Oczu, ich przyczyna, leczenie i składniki aktywne

DOLEGLIWOść: Pieczenie, zaczerwienienie PRZYCZYNA POWSTANIA: - zbyt długie oglądanie telewizji lub czytanie - praca przy komputerze - przebywanie w zadymionym lub zakurzonym pomieszczeniu - uczulenie na kosmetyki kolorowe - działania słońca, wiatru - alergia -soczewki kontaktowe LECZENIE: - stosowanie kompresów - sen - wypoczynek SKłADNIKI AKTYWNE: - rumianek - mięta - koper włoski - świetlik - bławatek - ogórek - macerat z gardenii taitańskiej w oleju koprowym ...

Czy komórkowe składniki odżywcze są lekarstwem?

 

Komórkowe składniki odżywcze nie są lekarstwem. Komórkowe składniki odżywcze są substancjami naturalnymi, które nasze ciało potrzebuje i przetwarza w sposób naturalny, natomiast źródłem leków są chemiczne substancje, obce dla naszego organizmu i traktowane jako substancje toksyczne. Leki są źródłem...

INDYWIDUALNE STOSOWANIE SUPLEMENTÓW SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

Indywidualne stosowanie suplementów diety jesl powszechne w społeczeństwach krajów rozwiniętych, choć profil suplcmcntacji. tj. stosowane składniki aktywne i dawki, znacznie się różnią. W dużej mierze zależy to od dostępności na rynku preparatów o określonym składzie, np. zawierających pojedyncze...

Czym jest synergia składników odżywczych? Jakie ma znaczenie dla zdrowia?

 

Skuteczność Medycyny Komórkowej opiera się na działaniu synergii składników odżywczych. Efekt synergii polega na tym, że działanie grupowe składników jest wielokrotnie skuteczniejsze niż działanie indywidualnych elementów. Co to oznacza? Witaminy, minerały, aminokwasy i inne mikroelementy pracują w...

Czy komórkowe składniki odżywcze mają wpływ na cukrzycę (diabetes mellitus)?

 

Cukrzyca charakteryzuje się trwale podwyższonym poziomem cukru we krwi. Podczas gdy przy cukrzycy typu I (wrodzonej) z reguły mamy do czynienia z niedostateczną produkcją insuliny w trzustce, czynniki wywołujące cukrzycę typu II (nabytą), charakteryzującą się brakiem wrażliwości komórek na...

WYNIKI Z POSIADANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zyski i straty związane z posiadaniem w danym okresie składników aktywów i zobowiązań, a spowodowane zmianami cen poszczególnych składników majątkowych oraz zmianami ogólnego poziomu cen w tym okresie.

Wyniki te mogą podlegać różnym klasyfikacjom. Najważniejsza z nich to podział na: wyniki z posiadania...

Zależności ilościowe pomiędzy składnikami mleka

Mleko jest mieszaniną wieloskładnikową, w której każdy składnik ma właściwe sobie parametry masy, właściwości fizyczne i chemiczne. Schemat dyspersji składników mleka ilustruje rysunek 6. W mleku znajdujemy składniki możliwe do wykrycia tylko w zakresie mikroskopu elektronowego, w zasięgu możliwości...