Skierowanie

Czytaj Dalej

Analiza „skierowania" ze szkoły

Skierowanie" pozwala uzyskać dane odnośnie: - opanowania przez ucznia znajomości zasad ortograficznych, - częstotliwości występowania błędów w jego wytworach pisemnych, - charakteru popełnianych błędów, - poziomu graficznego pisma, - tempa pisania, - poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych, - poprawności artykulacyjnej wymowy, - postępów w nauce języków obcych,

Zmiany skierują klientów do droższych OFE i będą dyskryminować największe PTE

W ten sposób klienci zostaną skierowani do średnich i mniejszych funduszy ze znacznie wyższymi kosztami.