Actiones poenales (skargi penalne)

Skarga actiones poenales nie mogła być stosowana wobec dziedziców sprawcy, mogły być jednak stosowane przez dziedziców poszkodowanego.

PLANCTUS, lament, żal, płacz, skarga

PLANCTUS, lament, żal, płacz, skarga, żałobny utwór liryczny występujący gł.

SKARGA PIOTR

SKARGA PIOTR, ur.

SKARGA SEBASTIAN, właśc. S. Młotnicki

SKARGA SEBASTIAN, właśc.

SKARGI JEREMIEGO, cykl liryków K. Ujejskiego

SKARGI JEREMIEGO, cykl liryków K.

Zażalenia, skargi, wyrażenia

 

Dusty – zakurzony

Rude – Niegrzeczny

Stringy- Żylasty

Tough – twardy

Filtry- Brudny

Salty – przesolony

Tasteless - Bez smak

Vinegary – Cierpki

Late – Późny

Stained – Splamiony

Torn – Rwany

Watery – Wodnisty

Off – wyłączony

Stale – Nieświeży

Attendant - Człowieka ...

Skarga do NSA na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym

Możliwość taką wprowadziła ustawa z 1990 r., która pozwoliła zaskarżyć do NSA postanowienie o rozstrzygnięciu zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego w administracji oraz o umorzeniu lub odmowie umorzenia tych postępowań. W 1995 r. wchodzi nowa ustawa o NSA...

Skargi pretorskie - pojęcie i rodzaj

Actiones honorariae pochodziły z edyktów pretora i edyla kurulnego. Te ostatnie nadawały często sankcje stanom faktycznym nie chronionym prawem cywilnym, często tworzono były przez modyfikacje prawa cywilnego np. formułka z fikcją i formułka z przestawionymi podmiotami, używana przy zastępstwie...

SKARGA UMIERAJĄCEGO

zwrotce, udziela dodatek do Skarg zachowany w odpisie wrocławskim: Dusza z ciała wyleciała, Na zielonej łące stała - Stawszy silno barzo rzewno zapłakała.

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Skarga Piotr

 

Właśc. P. Powęski, ur. 1536, zm. 1612, teolog, pisarz, działacz kontrre­formacji, jezuita. Pochodził z osiadłej na Mazowszu drobnej szlachty, studiował w Akademii Krakowskiej. Był pierwszym rek­torem Akademii Wileńskiej (od 1579), zało­życielem kolegiów w Połocku, Rydze, Do­rpacie, kaznodzieją...