Skąposzczety

Skąposzczety

Czytaj Dalej

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Skąposzczety (Oligochatea)

Powierzchnia ciała pokryta jest śluzem. W pokryciu ciała niektórych metamerów znajdują się liczne jednokomórkowe gruczoły, wytwarzające śluzową mufkę (kokon), do której zostają złożone jaja.

Płat przedgębowy, w przeciwieństwie do takiegoż płata u wieloszczetów, pozbawiony jest czułków i wąsów...

SKĄPOSZCZETY

Gromada należąca do typu pierścienic. Mają ciało obłe, wydłużone, z wyraźną segmentacją (metameria homonomiczna). Głowa słabo wyodrębniona, bez czułków i wąsów. Brak parapodiów. Występują szczecinki służące do pełzania, pływania lub jako narządy zmysłu dotyku. W naskórku liczne...