Skamieliny

Czytaj Dalej

Jaki wpływ wywarły skamieliny na teorię Darwina?

Darwin zdawał sobie spra­wę z tego, że badania nad skamielinami mogłyby dostarczyć cennych dowodów na poparcie jego teorii, jednak należy pamiętać, że w połowie XIX wieku liczba odnalezionych szczątków prehisto­rycznej flory i fauny była jeszcze bardzo skąpa.

SKAMIENIAŁOŚCI, skamieliny

Formy zaopatrzone w szkielet, które szybko zostały pokryte osadem, miały największe szanse na przetrwanie w formie skamieliny.