Siostry

Czytaj Dalej

CZARNE SIOSTRY

Czarne siostry z Lowanium, Soeurs Noires de Louvain, wywodzące się ze wspólnoty beginek z Liège (>• beginki i begardzi), 1438 przeniesione do Lowanium; 1964 złączone z -»• norbertankami z Duffel.

BOROMEUSZKI, siostry miłosierdzia św. Karola Boromeusza

wTrzebnicy ( -> boromeuszki I 4), który 1973 liczył 357 sióstri 30 placówek; siostry pracują m. Józefa, czyli Klasztor sióstr w Mikołowie, Mikołów 1932; Heimbucher II 471-474; Siostry B.

Siostra Faustyna Maria Kowalska - życie oraz działalność

Od spowiedników często słyszała: „Niech siostra sobie wybije z głowy, żeby Pan Jezus miał z siostrą tak poufale przestawać, z taką nędzną, z taką niedoskonałą. Również księdzu Sopoćce zakazano szerzenia informacji o przesłaniu Siostry Faustyny i propagowania „Dzienniczka”.

Siostry Bronte

Razem z dwiema siostrami i bratem Charlotte stworzyła serię opowieści o wyimaginowanym świecie. Ta niezwykła opowieść o szaleńczej miłości adoptowanego dziecka, Heathcliffa, do przybranej siostry Cathrine Earnshaw ma ponadczasowy i uniwersalny wymiar.

SIOSTRA

Siostra Angelika, wł. Siostry miłosierdzia, szarytki, z fr. Siostry syjamskie zob. Szare siostry dawn.

Bracia i Siostry wspólnego życia

Gdy Braciawnieśli skargę z kolei przeciw niemu, a biskup z Utrechtu go potępił, odwołał się do soboru w Konstancji,który nie uznał zarzutów inkwizytora i skazał na spalenie jego pisma przeciw Braciom i Siostromwspólnego życia.

TRUNG SIÓSTR POWSTANIE 39-43.

Po klęsce pod Lang Bać w pobliżu obecnego Hanoi (42) siostry Trung wycofały się do rejonu Cam Khe, gdzie poniosły drugą klęskę, po czym odeszły do Hat Mon (Son Tay).

Siostry pogotowia PCK

siostry pogotowia PCK; społeczna rezerwa pielęgniarska oraz aktyw do sprawowania opieki nad chorym w domu.

LEKKOMYŚLNA SIOSTRA. Komedia w 4 aktach

LEKKOMYŚLNA SIOSTRA. Gdy Maria wraca z Wiednia porzuciwszy z kolei kochanka, rodzina wyrzeka się jej, ale na wiadomość, że kłopotliwa siostra odziedziczyła po kochanku majątek, Topolscy błyskawicznie zmieniają stanowisko.

DUSZY CHRYSTUSA SIOSTRY, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Congregatio Sororum Sanctissimae Animae Domini nostri Jesu Christi

Zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym, założone 1923 w Prądniku Białym (obecnie dzielnica Krakowa) w celu pielęgnowania w duszach ludzkich życia nadprzyrodzonego, którego wzór i źródło stanowi dusza Chrystusa (-» hipostatyczna unia).

Wspólnotę, którą założyła 1919 w Żytomierzu Z.P. Tajber za...

EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

Zgromadzenie zak. obrządku koptyjsko-katolickiego na prawie pap., zał. 1912 w Aleksandrii.

Powstały z zał. w 2. poł. XIX w. w Libanie zgrom, sióstr Najśw. Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze...

List do koleżanki informujący że moja siostra przeszła na wegetarianizm

W ostatnim liście twoja koleżanka pytala co słychać u Ciebie i u twojej siostry. Odpowiadając powiedz, że siostra przeszła na wegetarianizm.

BETLEJEMITKI, Siostry Betlejemitki Córki Serca Jezusa, Hermanas Bethlemitas Fijas del Corazón de Jesús

Zgromadzeniezał. 1668 przez betlejemitę (-»- betlejemici 3) Antonia de laCruz i tercjarkę franciszkańską Annę Marię Delgualdo w Antigua(Stara Gwatemala) w celu pielęgnacji chorych kobiet.Miały domy także w Meksyku, Peru i na Kubie; 1820 zostałyskasowane przez hiszp. kortezy;

zdołały jednak ocalić...

BIAŁE SIOSTRY, misjonarki NMP z Afryki

Zgrom, misyjne zał. 1869 przez kard. Ch.M.A. Lavigerie.

Pierwsze kandydatki przybyły z Francji do Saint-Charles (Algieria),podejmując pracę charytatywno-wychowawczą wśródsierot, ofiar klęsk żywiołowych, zwł. głodu 1867.

Początkowonie mogły ustalić właściwego celu; zgromadzenie przeżywałokryzys...

BURLAGA BRONISŁAWA JADWIGA ze zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi

ur. 12 X 1883 w Iłówcu (k. Poznania), zm.30 VI 1947 w Kurytybie (Brazylia), Działaczka polonijna.

Do zgromadzenia wstąpiła 1904 we Lwowie, 1913 złożyłaśluby wieczyste, 1922-36 była przełożoną prow, w Brazylii,1936-47 pełniła tamże obowiązki wikarii prowincjalnej.

W ciągu25-letniej pracy w...

EWANGELIZUJĄCE SIOSTRY MARYI, Evangelizing Sisters of Mary

Tubylcze zgromadzenie zak. na prawie diec., powstałe 1974 w Ugandzie w celach misyjnych.

Jako żeński odłam zgrom, apostołów Jezusa (zał. 1968 przez -* kombonianów Sisto Mazzoldiego i Giovanni Marengoniego) powstało z grupy dziewcząt przygotowanych przez tubylczego kapłana J. Massawe; 1977 otrzymały...

CLARY Desiree (1774 - 17 XII 1860), żona marsz. Bemadotte’a, królowa Szwecji, siostra Julie

w Marsylii w rodzinie bogatego kupca, była przez pewien czas zaręczona z Napoleonem, którego poznała na ślubie swej starszej siostry z Józefem Bonapartem.

BRACIA i SIOSTRY WOLNEGO DUCHA

W XIII-XV w.ruch religijny usiłujący połączyć panteistyczno-kwietystycznąmistykę z dążeniami do reform społeczno-politycznych.

Pojawili się w poł. XIII w. w Szwabii, skąd rozwinęli działalnośćgłównie w okolicach nadreńskich (Kolonia) w Niderlandachi we Francji; w XIV w. znani byli we Włoszech...

CHIŃSKIE SIOSTRY, Instytut Panien Chińskich

Wspólnota nauczycielek i katechetek zachowujących rady ewangeliczne, istniejąca w luźnych formach organizacyjnych w Chinach w XVII-XX w.

Pierwszą wspólnotę zorganizował w wikariacie apost. Junna-nu i Syczuanu bp Joachin Enjobert Martillat (1706-75) w myśl ułożonego przez siebie statutu; reorganizacji...