Sing si lip yan

Czytaj Dalej

USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

Dalekowschodnie Siły Powietrzne (Far East Air Forces) bazujące na Filipinach przekształcono w 5 ar­mię lotniczą; Hawaiian Air Forcestała się 7 armią lotniczą; w gru­dniu z sił przerzuconych na Daleki Wschód utworzono 13 armię lotni­czą (Jungle Air Force), połączonąpóźniej z 5 armią lotniczą; niewiel­kie siły stacjonujące w Indiachutworzyły w lutym 1942 r.

Przedsięwzięcia organizacyjne ochrony bezpieczeństwa SI

Zabezpieczenia organizacyjne obejmują:

Budynki, budowle, pomieszczenia

Przedsięwzięcia kadrowe

Opracowanie procedur przyjmowania i zwalniania pracowników, ich kompetencji, uprawnień itp.

Powołanie administratorów bezpieczeństwa systemu

Powołanie zespołu ds. sytuacji...

Zabezpieczenia systemowe ochrony bezpieczeństwa SI

Ochrona dostępu do zasobów Metody zarządzania listą uprawnień Metody autoryzacji i uwierzytelnienia użytkownika Przeniesienie uprawnień do inteligentnych zasobów Stosowanie środków biometrycznych identyfikacji Hierarchizacja, decentralizacja i centralizacja danych Kopie i archiwa bezpieczeństwa Stosowanie mechanizmów ochrony i monitorowania operacji Stosowanie oprogramowania testującego systemy ...

FU - SI

Pierwszy z legendarnych władców-półbogów Chin starożytnych (2953-2838 pne.?), wynalazca pisma i twórca instytucji małżeństwa, inicjator różnego rodzaju rzemiosł.

SING - SING

stanie Nowy Jork, przez długi czas znane z niezwykle ostrej dyscypliny, zreformowane w 1914-15; nazwa od Indian Sin Sinck.

ABEL HEINRICH SI

ur.  15 XII 184 3 w Pasawie (Bawaria), zm. 23 XI  192 6 w Wiedniu, Kaznodzieja, duszpasterz mężczyzn. W  Innsbrucku  186 3 wstąpił do zakonu; 187 4 wyświęcony na kapłana; od 187 9 był nauczycielem w Kalksburgu; przeniesiony do Wiednia (1891 ) współpracował w działalności apost. z burmistrzem miasta K...

ABINAL ANTOINE SI

ur.  10  I  1829  w  Chanac  (Francja), zm.  11  XI  1887 na Madagaskarze, Misjonarz. Wraz  z  o.  Malzac opracował  Dictionnaire  malgache  français,  Tananarive  1888; tłumaczył też na język malgaski ST i NT oraz O naśladowaniu Chrystusa.

 

B. Arenš,  Jesuitenorden und Weltmission. Rb...

ALTER FRANZ KARL Si

jest Novum Testamentům ad codicem Vindobonensem graece expressům I-II, W 1787; opisał też jeden z kodeksów z przed-hieronimowymi fragmentami Ewangelii Łukasza i Marka w Neues Repertorium für biblische morgenländische Literatur (Je 1791, III 115-170); pozostawił również studia językoznawcze: interesował się sanskrytem, językami gruzińskim, tagalskim i słowiańskimi.

ALVAREZ BALTHASAR SI

ur. 1534 w Cervera del Rio Alhama (Stara Kastylia), zm. 25 VII 1580 w Belmonte (Nowa Kastylia), Hiszp. teolog ascetyczny. Do zak. wstąpił 1555; po święceniach kapł. 1558 był rektorem kolegiów, mistrzem nowicjatu i wizytatorem;

1580 został prowincjałem w Toledo; był kierownikiem duchowym św. —> Teresy...

ALVAREZ MANUEL SI

; doczekała się ponad 400 wydań, wliczając w to streszczenia i przeróbki, zw. posłużył się przykładami z tekstów klasycznych, zaopatrzonymi we wskazówki metodyczne dotyczące ujęcia i podstawiania reguł, zadawania ćwiczeń itp.

ALVAREZ de PAZ DIEGO SI

w Lyonie: De vita spirituali eiusque perfectionne (1608), De exterminatione mali et promotione boni (1613), De inquisitione pacis sive studio orationis (1617); dzieło to było wyd.

ASTRAIN ANTONIO SI

ur. 17 XI 1857 w Undiano (Nawarra), zm. 4 I 1928 w Loyola, Hiszp. historyk. Do zak. wstąpił 1871 w Poyanne (Francja);

1886 przyjął święcenia kapł. w Oña (Hiszpania); 188790 był prof, retoryki w Loyola, a 1890-93 w Bilbao redaktorem mies. „Mensajero del S. Corazón de Jesús"; od 1893 przebywał w Madrycie...

CEP ARI VIRGILIO SI

Żywot błogosławionego Alojzego albo Ludwika Gonzagi (Kr 1609); wznawiane 4-krotnie — PI 1872, Kr 1891, Mikołów 1891, Kr 1910-przyczyniło się znacznie do spopularyzowania sylwetki Alojzego na Śląsku.

CZYNGIS-CHANA WOJNA Z PAŃSTWEM SI SIA PIERWSZA 1206-1209.

Tanguci dokony­wali napadów na przygraniczne tereny ce­sarstwa dynastii Sung walcząc o panowanie nad doliną rzeki Jangcy i wywołali niepo­koje na południu terytorium Mongołów; wojna z państwem Si Sia pozwoliła Czyngis--chanowi (1167P-1227) sprawdzić spraw­ność zdyscyplinowanych wojowników mon­golskich, a zwasalizowanie Si Sia umożliwiło Mongołom opanowanie szlaków handlo­wych łączących ...

ESTRO, właśc. Estka PIOTR SI

w Po-łocku, specjalizując się ponadto w architekturze cywilnej i wojskowej, a 1784 przyjął święcenia kapł.

GALLERANI ALESSANDRO SI

/ principali sermoni dinostro Signore Gesù Cristo (Na 1892), Sermoni minori dinostro Signore Gesù Cristo (Na 1893) i La buona Madre(Modena 1901); dużą poczytnością cieszyły się (przekładanena różne języki) rei.

GARASSE FRANÇOIS SI

Leclercq, Un adversaire des libertins au début du XVII' siècle.

GAUTRELET FRANÇOIS XAVIER SI

W L'apostolat de prière (P 1 8 4 6 ; L'apostolat dela prière en union avec le Sacré-Coeur de Jésus, Ly 1 8 7 4 3)przedstawił ideę apostolatu modlitwy, wskazując nań j a k o naskuteczny środek do przezwyciężania duchowego zamknięciasię w sobie i otwarcia się na in.

GRACIÁN BALTASAR SI

zajmował się człowiekiem jako zjawiskiem społ. ; idealnyczłowiek wg niego to nie tylko ten, kto panuje nad swymi namiętnościami,lecz także ten, kto „staje się osobą" doskonalącswój charakter.

GRANELLI GIOVANNI SI

- Sedería ultimore di Giuda (Bol 1731), Manasse re di Giuda (Boi 1732) i DioneSiracusano (Boi 1734), należące do repertuaru teatru jez. i od 1737 poświęcił się kaznodziejstwuw kolegiacie S.