Sing Sing Death House

Czytaj Dalej

SING - SING

Amerykańskie więzienie stanowe w Ossining (osada Sing-Sing od 1813, przemianowana w 1901) w płd.-wsch. stanie Nowy Jork, przez długi czas znane z niezwykle ostrej dyscypliny, zreformowane w 1914-15; nazwa od Indian Sin Sinck.

SHELL HOUSE - nalot 1945 r.

Nalot 18 brytyjskich bombowców *Mosquito oraz 25 amerykańskich myśliwców *Mustang w marcu 1945 r. na kwaterę *Gestapo w Ko­penhadze (Dania) mieszczącą się w b. siedzibie firmy petrochemicznej Shell. Nalot przeprowadzono na żą­danie duńskiego ruchu oporu, który chciał uwolnić 38 bojowników wię­zionych na...

Sytuacyjne teorie kierowania - Teoria ścieżki do celu (path-goal theory) zaproponowana przez R. House'a i M. Evansa

Ta teoria definiuje proces kierowania nie jako działania kierownika lecz jako wynik decyzji podwładnych. Główna teza tej teorii jest następująca: aby zachowanie kierownika było efektywne z punktu widzenia celów organizacji, musi być postrzegane przez podwładnych jako dla nich "pożyteczne" . Teoria...

In the play by William Shakespeare ''Macbeth'' is it Macbeth who is to blame for King Duncan's Death?

At the heart of William Shakespeare's ''Macbeth'' is an examination of the nature of evil and it's many faces and facets. The principal evil characters in the play, Macbeth and Lady Macbeth, are both evil, but its manifestation is different in each.

Macbeth's evil is a dynamic character trait. He begins the play...

My ideal house. (House of my dreams)

I think that the ideal home will be beautiful. It won't be very big. My house will be made of wood and glass. In wooden walls and in the roof there will be very big windows. My house will have ground floor, afirst floor and garret. In my beautiful, light kitchen there will be a round table, cupboards and kitchen...

Which would you prefer, to live in a flat or to live in a house of your own?

Our housing estate has been build in 1972. It is named NSBM that is Teacher Housing association Building and Housing. There are about nine or ten building in the estate. It have ten flats. I am living in one of them. My parents are living in them for 25 years. I prefer living in flat. I am safer than in the house...

BURLINGTON HOUSE

(wym. bor... hąus) Gmach w londyńskim Piccadilly, mieszczący Królewską Akademię (Sztuki), ang. Royal Academy, szkoły Akademii Król., Royal Society (zob.), do 1967, Towarzystwo Antykwariuszy i in. instytucje naukowe.

MANSION HOUSE

(wym. manszn haus) Oficjalna rezydencja urzędującego Lorda Mayora Londynu zbudowana między 1739 i 1752; sala bankietowa z w. Egyptian Hall.

METROPOLITAN OPERA HOUSE

Pierwszy budynek operowy w USA, przy Broadwayu i 39. Ulicy w Nowym Jorku, gdzie pierwsza premiera, Faust Gounoda, odbyła się 22 X 1883; jedna z przodujących scen operowych świata, przeniesiona w 1966 do nowego budynku w Lincoln Center (zob.).

Model House of Total Quality

Charakterystyka

Model House of Total Quality został opracowany przez F. Voehla w 1992 roku i zmodyfikowany przez W. M. Lindsay'a i J. A. Petricka w 1997 r. Składa się on z sześciu grup elementów (T. P. Mani, N. Murugan, C. Rajendran 2003, s. 610):

subsystemy organizacji, np. zarządzania, edukacji, socjalny i...

Carlton House writing table

Typ biurka z dwulub trzykondygnacjową nastawą z licznymi szufladkami obudowującymi z trzech stron wokoło płytę; nazwa występuje po raz pierwszy w katalogu firmowym Gillowa z 1796, gdzie opublikowany jest projekt biurka przeznaczonego dla księcia Walii, którego rezydencją był Carlton House; podobne...

The house on Mango street - book summary

The House on Mango Street The House on Mango Street by Sandra Cisneros is an interesting story about Hispanic girl growing up in Chicago. She tells the readers about her life in short stories. After moving from one place to another, finally she moves with her family into a house on Mango Street. It?s not a house of her dream. Its small and it doesn?t look like the house seen on TV. However, it?s a first house her parents actually own. The house is located in the center of Latino neighborhood ...

House from my dream

Yesterday, when I was sleeping I had a dream. It was one of the most beautiful dreams I have ever had. I dreamt about my house and my family. The house was situated in the very quite place, near to the forest and the lake, but also it wasn’t so far from the city. It was a very cosy and not too big house with a loft. Outside the house ,walls were painted in a mellow colour - light brown. On the roof were brown tiles. Around the building was made a stoned path. The big front door was ...

Description of the house I like most in my neighbourhood (250-300 words)

Our town – Lansquenet – is an unexceptional french village but it hides a far from ordinary caf. “La Cleste Praline – Chocolaterie” says the hand-letterd sign and the ajar doors emit a bewildering scent of ginger and spices. Isn’t it inviting enough to crave for entering? However mysterious the interior seems let’s peer first at the faade. This building doesn’t resemble any of the drab frontages around. It’s unusuality is underlined not only by well maintained whitewashed ...

APSLEY HOUSE

Londyńska rezydencja lorda Wellingtona, tuż koło Hyde Parku, dziś muzeum tego ang. wodza. Znajdują się tu głównie pamiątki z wojen napoleońskich, przede wszystkim z Hiszpanii i spod Waterloo, m.in. kilka franc. orłów pułkowych zdobytych przez Anglików, broń, fragmenty wyposażenia i...

LONGWOOD HOUSE, rezydencja Napoleona na Wyspie Św. Heleny

W której spędził blisko sześć lat (1815-1821) i gdzie zmarł 5 V 1821. Wybudowany jako spichlerz, a potem skład towarów Kompanii Wschodnioindyjskiej, budynek stał się z czasem letnią rezydencją ang. gub. wyspy. W 1811 otoczono ją kamiennym murem, mającym zwiększyć bezpieczeństwo. Kiedy...