Sine qua non

Czytaj Dalej

CONDITIO SENE QUA NON

używano zamiennie z causa sine qua non; wyrażenie to mogło oznaczać: przypadłościową -» przyczynę, bez której działanie nie mogło zaistnieć, warunek konieczny (conditio nécessitons), który to działanie wywoływał, oraz szereg przygotowawczych dyspozycji nieodzownych.

Marketing non - profit

Kluczowe charakterystyki sektora non-profit, które determinują zastosowaniemarketingu to: dotyczy on ludzi, idei, usług jak i samych organizacji, cele organizacji typu non-profit mają charakter kompleksowy, ponieważsukces bądź porażka nie mogą być mierzone kategoriami stricte finansowy-mi, dotyczy on dwóch sfer odbiorców: klientów i donatorów, organizacje non-profit mogą działać w ekonomicznie ...

Non profit

  Non profit rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej dla osiągania innych celów niż rozwój, którego warunkiem istnienia jest osiąganie zysku. Realizowana w organizacjach typu non profit (fundacje wyznaniowe, charytatywne, społeczne itp.

Bis de eadem re agere non licet

“Niechaj po raz drugi w tej samej sprawie nie będzie postępowania” – konsekwencja aktu Litis contestatio, powodującej tzw. zawisłość sporu, przeprowadzanego na końcu fazy in iure. Sprowadzało się to do konsumpcji skargi. Nawet w przypadku próby ponownego wywołania skargi pretor miał możliwość jej...

PACTUM DE NON PETENDO

Pactum de non petendo – była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

Małżeństwo cum manu i sine manu

Wejście żony pod władzę męża (conventio in manum) – małżeństwo cum manu; lub pozostanie poza rodziną agnatyczną męża, a pod władzą dawnego pater familias (osoby alieni iuris) lub pozostać sui iuris – małżeństwo sine manu; – wpływało na rozróżnienie małżeństwa na cum manu i sine manu.

ZASADA NULLUM CRIMEN SINE LEGE - "NIE MA PRZESTEPSTWA BEZ USTAWY"

Wynikają z niej szczegółowe przesłanki: - prawo karne musi być prawem pisanym i zwartym w ustawie " nullum crimen sine lege scripta" - przepisy karne musza opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny "nullum crimen sine lege certa" - nie dopuszczalne jest stosowanie analogii na niekorzyść oskarżonego - ustawa karna wprowadzająca odpowiedzialność lub ja zaostrzająca nie może działać wstecz "nullum crimen sine lege praevia - lex ...

Wyjaśnij pojęcie i znaczenie zasady "lex criminalio retro non agit"

Zasada "lex criminalis retro non agit" - ustawa karna nie działa wstecz.

Koncepcja marketingu społecznego W sektorze organizacji typu non-profit

Rozmaite agencje rządowe i prywatne typu non-profit także prowadzą kampanie marketingu społecznego, aby zniechęcić do palenia papierosów, nadmiernego picia alkoholu, używania narkotyków i uprawiania seksu lxv.

Komosa sina

 

Wygląd: Roślina jednoroczna,10-50 cm wysokości, niekiedy czerwono nabiegła. Liście podługowa-te, zatokowo płatowate lub zatokowo rzadko ząbkowane, z wierzchu ciemnozielone, od spodu mączyście owłosione, niebieskawoszare. Kwiaty zebrane w gęste kłosy rzekome, nie omączone, ulistnione tylko u...

Goździk siny

 

Wygląd: Wieloletnia roślina igęstodarniowa lub tworząca poduchy. Liście równowąskie, niebieskozielone, nagie. Łodyga zwykle jednokwiatowa. Kwiat 1,5-3 cm średnicy, różowy lub jasnoczerwony, płatki korony ząbkowane i przy gardzieli owłosione. Kielich z 4-5 zaostrzonymi łuskami...

Przytulia sina

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, okazała 30--60, rzadziej do 80 cm wysokości. Łodyga rozgałęziona, zgrubiała w węzłach, o 4 podłużnych żebrach. Oddalone od siebie okółki równowąskich lub igłowatych liści, z wierzchu ciemnozielonych, od spodu niebieskawych, jednonerwowych, na brzegach podwiniętych...

Kruszczyk siny

  Wygląd: Okazała wieloletnia roślina, 30-80 cm wysokości o łodydze sino nabiegłej (nazwa). Znajdujące się u nasady pochwiaste liście i spodnia strona liści łodygowych również sinego koloru.

Róża sina

 

Wygląd: Prosto wzniesiony krzew 1-3 m wysokości z lśniąco kasztanowobrunatny-mi gałęziami i po-pielatoniebiesko oszronionymi lub czerwono nabiegłymi smukłymi gałązkami. Nieliczne kolce są proste lub tylko lekko zgięte, rzadziej silniej zagięte, z nasadą 2-6 mm długości, na gałązkach...

Wierzba sina

Rozmieszczenie: Wierzba sina jest rośliną zdecydowanie alpejską.

Strzęplica sina

 

Wygląd: trawa trwała, bardzo sztywna, rosnąca w gęstych kępach. Źdźbła wzniesione, u podstawy wyraźnie bul-wkowato pogrubione starymi włóknistymi blaszkami liściowymi, wysokości 30-70 cm, krótko owłosione.

Liście charakterystycznie szarozielone. Pochwy liściowe krótko owłosione lub ku górze...

Włośnica sina

 

Wygląd: trawa jednoroczna, luźnokępkowa, o źdźbłach wzniesionych lub podnoszących się łukowato, wysokości 60-70 cm, gładkich, tylko pod wiechą szorstkich. Języczki liściowe zastąpione wianuszkiem włosków.

Pochwy liściowe z wystającym grzbietem, nieowłosione. Blaszki liściowe zaostrzone...

Sit siny

 

Wygląd: roślina trwata, wysokości do 80 cm, szarozielona, rosnąca w gęstych darniach. Łodyga wzniesiona, obła i żeberkowana, wewnątrz z rdzeniem podzielonym poprzecznymi przegrodami, z jednym liściem pizewyższają-cym kwiatostan, u nasady z czerwonobrunatnymi pochwami.

Kwiatostan pozornie boczny...

Turzyca sina

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości 20-50 cm. Kłącze z długimi rozłogami. Łodyga wzniesiona, tępo trójkanciasta, tylko u nasady ulistniona. Dolne pochwy liściowe brązowe, częściowo purpurowo nabiegłe. Blaszki liściowe szarozielone lub niebieskozielone, sztywne, z ostro wystającym grzbietem, 2-6 mm...

VICTORIA DEORUM. In qua continetur veri herois educatio, traktat moralistyczny S.F. Klonowica

VICTORIA DEORUM. In qua continetur veri herois educatio (tj. Zwycięstwo bogów. W którym zawiera się wychowanie prawdziwego bohatera), wierszowany łac. traktat moralistyczny S.F. Klonowica, wyd. b.m.r. (prawdop. w Rakowie 1587-1600). Tytuł tego obszernego, złożonego z 44 pieśni utworu objaśnia autor...