Sindbad i Oko Tygrysa

Czytaj Dalej

Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540 p.n.e.)

Filozof, matematyk i astronom grecki, jeden z twórców tzw. szkoły jońskiej. Rozpoczął systematyzowanie wiedzy geometrycznej. Przypisuje mu się wiele twierdzeń (m.in. twierdzenie Talesa, dzięki któremu miał wyznaczyć wysokość piramidy). Uchodzi za ojca matematyki. Znane mu były zjawiska oddziaływania...

Rozwinięcie myśli Heraklita - Heraklit z Efezu (ok. 540-480 p.n.e.)

Filozof grecki, ojciec dialektyki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody. Dzieło jego (z którego zachowało się 130 fragmentów) składało się z trzech traktatów: kosmologicznego, politycznego i teologicznego.

Za podstawę i zasadę istnienia Wszechświata uważał ogień i jego przemiany. Był...

Koncepcja Demokryta - Demokryt z Abdery, (ok. 460 - 370 p.n.e.)

Ok. Atomistyczna teoria materii teoria stworzona przez greckich filozofów przyrody ok.

Sofiści i ich program - Protagoras z Abdery (ok. 480-410 p.n.e.)

Filozof grecki, jeden z czołowych sofistów. Dokonał przewrotu w myśli filozoficznej, kierując ją od kosmologii ku zagadnieniom antropologii. W latach dojrzałych przebywał w Atenach, należał do grona przyjaciół Peryklesa.

Napisał Rozprawę polemiczną o prawdzie i bycie, poza tym był autorem prac...

Sofiści i ich program - Gorgiasz z Leontinoj, Gorgias (ok. 483 - 375 p.n.e.)

Filozof grecki, słynny sofista i teoretyk wymowy. W 427 p.n.e. wysłany z poselstwem do Aten (w czasie wojny Syrakuz z Leontinoj) tam się osiedlił i prowadził nauczanie jako świetny mówca. Wprowadził do prozy greckiej wiele figur retorycznych.

W poglądach filozoficznych skłaniał się ku sceptycyzmowi...

Idealizm myśli platońskiej - Platon (ok. 437-347 p.n.e)

Filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem. Po jego śmierci odbył liczne podróże. Przebywał w Megarze, Kyrene, w Egipcie i Azji Mniejszej, w Italii i na Sycylii. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o...

OCKHAM (ok. 1300 – 1349 / 50)

nieistniejące fizycznie) jak przedmioty intencjonalne pojęć (stoją między umysłem a światem realnym), a świadczy o tym fakt, iż często podlegamy złudzeniom -> fenomenalizm Ockham – zjawiska i przedmioty intencjonalne pojęć to fikcja filozoficzna, rzeczywiście (realnie) istnieją tylko umysł i realne rzeczy, nie ma nic pomiędzy nimi, intuicyjnie poznajemy konkretne jednostkowe rzeczy -> stosunek umysłu do rzeczy jest bezpośredni w ...

Anaksymander z Miletu ok. VII - VI

Uczeń Talesa, który ponowił pytanie Talesa o zasadę świata. By na nie odpowiedzieć, zapytał: „Czy woda może być zasadą świata?”, a następnie: „co może być zasadą jako zasadą?”

Uważa się koncepcję Anaksymandra za pierwszą niemitologiczną koncepcję wyjaśniającą powstanie i porządek...

Zenon z Elei (ok. 490 - 430 r. p.n.e.)

Uważał,  że istnieje wiele  światów, a próżni nie ma. To, co jest w przyrodzie, powstaje z ciepła i zimna, z suchości i wilgoci. Są to stany przechodzące w siebie nawzajem. Ludzie powstali z ziemi, a dusza jest mieszaniną czterech elementów, przy czym istnieją one w stosunku proporcjonalnym. Bronił...

Społeczeństwo feudalne - Rzut oka na historię porównawczą

Ci żołnierze oczywiście coraz niechętniej godzili się uprawiać ziemię, ale z pewnymi wyjątkami. Jak Europa — oczywiście z nieuniknionymi i głębokimi różnicami — tak i Japonia prze-była tę fazę.

Poglądy ludzi o Wszechświecie na przestrzeni wieków - Babilończycy (ok. 6 tys. lat p.n.e.)

Pięć z nich było widoczne dla ludzkiego oka - Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn.

Poglądy ludzi o Wszechświecie na przestrzeni wieków - Chińczycy (ok. 6 tys. lat p.n.e.)

określić częstotliwość zaćmień Słońca i Księżyca - zdarzały się co 18 lat.

Wady oka

Oko składa się z: rogówki, cieczy wodnistej wypełniającej przednią komorę oka, soczewki i ciała szklistego. Oko jest wrażliwym receptorem światła (najbardziej fotoczułym elementem siatkówki są pręciki, nie dające jednak wrażeń barwnych).

Budowa oka

Fotoreceptorami są pręciki i czopki, z których pobudzenie jest przekazywane z oka do ośrodków wzrokowych mózgu za pośrednictwem nerwu wzrokowego.

Budowa ludzkiego oka - BUDOWA I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI OKA

) - receptory wzroku wrażliwe na barwy - pręcików (ok. Wydziela nieprzerwanie płynną wydzielinę - łzy mające za zadanie oczyszczać powierzchnię oka z zabrudzeń i nawilżać ją.

Budowa ludzkiego oka - DZIAŁANIE OKA

Moc optyczna oka nieakomodującego wynosi około +60 dioptrii, przy czym około 2/3 tej mocy przypada na rogówkę.

Budowa ludzkiego oka - JAK ROZRÓŻNIAMY KOLORY

Okno optyczne to przedział długości fali elektromagnetycznej (światła) od ok. 400nm (co odpowiada światłu o barwie fioletowej) do ok.

Budowa ludzkiego oka - DLACZEGO CZŁOWIEK MA PARĘ OCZU?

Analizując ten kąt mózg człowieka wnioskuje o odległości obserwowanego przedmiotu od oczu. Gdyby zatem człowiek wyposażony był w tylko jedno oko bardzo trudno byłoby mu określać odległość obserwowanego przedmiotu od siebie.

Budowa ludzkiego oka - ŚWIAT DO GÓRY NOGAMI...

Obraz przedmiotu na siatkówce jest odwrócony "do góry nogami", co wynika z fizycznej budowy oka (soczewka odwraca obraz).