Sinclair Smith

Czytaj Dalej

SMITH WALTER BEDELL (1895-1961) - generał

Smith szybko udowodnił, że jest sprawnym organizatorem i w lu­tym 1942 r.

Elliot Smith (1871—1937)

Czołowy antropolog angielski, zajmował się znaleziskiem Dawsona w Piltdown.

Zasady Adama Smitha

 

Zasada równości podatkowej polega na proporcjonalnym obciążeniu podatnika w stosunku do jego dochodu, czyli zdolności płatniczej. Podatek rozkładany jest równomiernie. Podatnik osiągający duże dochody zapłaci proporcjonalnie więcej od tego, który prowadząc swą działalność dochodów ma mniej...

ZASADY PODATKOWE A. SMITHA

Wyróżnił zasady :

a. równość- w sensie obiektywnym, powszechność, likwidacja przywilejów różnych grup społecznych , proporcjonalność opodatkowania dochodów

b. pewność- jawne i konkretne przepisy

c. taniość, czyli:

minimalizacja kosztów utrzymania administracji podatkowej

ograniczenie...

Funkcje państwa - budżet w ujęciu A. Smitha

, więziennictwo) Smith uważał, ze państwo nie powinno wkraczać w politykę społeczną, nie powinno leczyć, nie powinno uczyć.

Podatki według A. Smitha

ZASADA DOTYCZĄCA PRYMATU PODATKÓW POŚREDNICH NAD BEZPOŚREDNIMI Smith był przeciwnikiem podatków bezpośrednich a więc także podatków dochodowych, gdyż podatki takie wiążą się z uciążliwą kontrola podatników, co z jednej strony zagraża ich wolności indywidualnej, a z drugiej krępuje aktywność gospodarczą, a to hamuje rozwój ekonomiczny całego społeczeństwa.

Czym była geologiczna mapa Williama Smitha?

Gdy robotnicy kopali rowy, Smith kolekcjonował wydobyte przez nich skamieliny. Na podstawie swych badań i obserwa­cji, Smith opublikował w 1815 roku geologiczną mapę Anglii oraz Walii.

Adam Smith

Smith ofertę przyjął i wraz ze swoim podopiecznym wyjechał w 1764 roku do Francji. Po powrocie do kraju Smith osiadł w swoim rodzinnym mieście, aby zebrać wszystkie swoje przemyślenia o dobrobycie narodów w jedno wielkie dzieło.

Zasady podatkowe Adama Smitha

Dogodność opodatkowania - opisując tą zasadę Adam Smith podkreślił, że jest ona istotna zarówno z punktu widzenia podatnika jak i poborcy podatkowego. Bibliografia Adam Smith, The Wealth of Nations, Edited with an Introduction and Notes by Edwin Cannan, Random House Inc.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Rządy lana Smitha w Rodezji

Reżim kierowany przez lana Smitha załamał się dopiero w 1979 r.

Myśl ekonomiczna Adama Smitha

Terminu tego (previous accumulation) pierwszy użył wybitny ekonomista angielski Adam Smith (XVII-XVIII w.

Smith Adam (1723 - 90)

 

Szkocki ekonomista i filozof. Od 1752 był profesorem filozofii moralnej na uniwersytecie w Glasgow, później wyjechał za granicę jako wychowawca księcia Buccleuch. Odwiedził Paryż, gdzie spotkał się z wieloma,,filozofami’’, m.in. z Quesnayem, których teorie podtrzymywały jego własne, wrogie stanowisko...

Recenzja, nacjonalizm , Anthony Smith

Smith nie wyklucza, iż nacjonalizm jest ideologią, która w swoim centrum stawia w hierarchii wartości, naród na pierwszym miejscu. Smith twierdzi, iż czynniki „subiektywne” to zachowania, poglądy i uczucia.

Adam Smith theory of value

Smith suggested that if the labor is divided wisely and each worker performs only one task of the process, the whole system can generate hundreds more items than before. Adam Smith observed that the productivity has a direct effect on price of a given item as well as it improves its quality.

George Joseph SMITH

Wkrótcepotem Smith zakupił wannę z blachy cynkowej, płacąc za nią 1 funt 17 szylingów i 6 pensów(rachunek zachował się w sklepie żelaznym, a później miało wyjść na jaw, że Smith zdołałobniżyć cenę wanny, która pierwotnie wynosiła 2 funty.

Shobena i Smitha model pamięci

Shobena i Smitha model pamięci - znany pod nazwą modelu PCM (ang.

SMITH William Sidney (21 VI 1764 - 26 V 1840), adm. ang.

Ur. w Westminster. Od 1777 w Royal Navy. 1790-1792 doradca króla szwedz. w czasie wojny przeciwko Rosji. 1793 brał udział w obronie Tulonu, zniszczył większość okrętów franc. zakotwiczonych w porcie przed odejściem Anglików. Potem służył we flocie szwedz. na Bałtyku.

1796 wzięty do niewoli przez...