Sinclair Research Ltd.

Sinclair Research Ltd.

Czytaj Dalej

Polemologia a peace research: różnice metodologiczne i główne przesłanie

Polemologia (gr. polemos – wojna, bój, walka) jest nauką o pokoju oraz drogach i środkach budowy światowego społeczeństwa pokojowego. Polemolodzy zakładają, że drogę do nauki o pokoju wiedzie przez poznanie anatomii wojny. Badając źródła, naturę i prawidłowości występowania wojen, można ustalić...

ARPAnet (Advanced Research Project Agency)

ARPAnet (Advanced Research Project Agency) - pierwsza ogólnoświatowa sieć pakietowa (lata 70.) amerykańskiej agencji DARPA, łącząca ośrodki wojskowe, rządowe, laboratoria naukowe oraz wyższe uczelnie i przeznaczona do operacji informacyjno-obronnych Pentagonu. Zasadniczym celem sieci było uzyskanie...

DARPA (Defence Advanced Research Project Agency)

DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) - agencja badawcza Departamentu Obrony USA, będąca inicjatorką i założycielką pierwszej rozległej sieci komputerowej ARPAnet (1972 r.) na potrzeby wojskowe, przekształconej później w ogólnodostępną globalną sieć Internet z protokołami TCP/IP. DARPA jako...

EARN (European Academic and Research Network)

EARN (European Academic and Research Network) - rozległa sieć łącząca europejskie ośrodki akade- mickie, część wcześniejszej sieci BITNET, również współpra- cująca z innymi sieciami rozległymi, np. Internetem. Chro- nologicznie druga, powszechnie używana sieć rozległa v Polsce (od 1990 r.)...

MBS (Mobile Research)

MBS (Mobile Research) - sposób emisji radiowych sygnałów przywołań w systemach przywoławczych z wykorzystaniem istniejącej publicznej sieci radiofonicznych nadajników UKF-FM.

W systemie MBS odpowiednio zakodowane sygnały przywołania są transmitowane na trzeciej harmonicznej pilota (19 kHz) sygnału...