Pomerania -50 pytań

1. Czym zajmuje się rząd? Jakie są gospodarcze funkcje rządu? Rząd zajmuję się polityką oraz gospodarką państwa. Funkcja alokacyjna polega na tym, że rząd ingeruje w zakres celów rozwoju gosp. Funkcja redystrybucyjna- polega na zmianie podziału proporcji dochodów. Funkcja stabilizacyjna. 2. W jaki sposób rząd może przyczyniać się do stabilizacji gospodarki? Kontrolować wielkość produkcji, zatrudnienia, inflacji. 3. Czy twoim zdaniem inflacja stanowi problem ...

Opis Simson s-51 E/4

Simson S-51 model E\4 (Enduro z uproszczoną instalacją elektryczną).

KRASNE, m. 50 km na zach. od Smoleńska, na drodze do Orszy

Od 15 do 20 XI 1812 toczyły się tu zacięte walki między cofającymi się korpusami WA a ros. strażą przednią. Po kilku dniach postoju w Smoleńsku, kiedy to próbował uporządkować swoją armię, Napoleon ruszył dalej na zach., w kierunku Orszy.

Wyprzedził go już w K. Miłorado-wicz ze swoją...