Simson SD 50

Simson SD 50

Czytaj Dalej

BRUMMBAR Sturmpanzer IV (Sd Kfz 166) - działo samobieżne

Haubice zamontowane na podwo­ziu czołgu *PzKpfw IV opracowały dwa niemieckie zakłady zbrojenio­we: Alkett (nadwozie) i Krupp (modyfikacja podwozia). Projekt nowego pojazdu przedstawiono 20 października 1942 r. Adolfowi Hitlerowi, który polecił wyprodukowanie 40-60 Brummbarów. 1 lutego 1943 r. zapadła decyzja...

FIAT G.50 FRECCIA - samolot

Prototyp włoskiego samolotu my­śliwskiego został oblatany 26 lutego 1937 r. Z chwilą przystąpienia Włoch do wojny w czerwcu 1940 r. siły powietrzne tego państwa (*Re-gia Aeronautica) dysponowały 97 samolotami G.50 (89 w gotowości bojowej), które pomimo modyfika­cji nie mogły stać się równorzędny­mi...

GOLIATH (Sd Kfz 302 i Sd Kfz 303) - mina samojezdna

Niemiecki niewielki pojazd gąsieni­cowy przeznaczony do niszczenia umocnień, gniazd karabinów ma­szynowych, barykad, budynków itp., a także czołgów, uzbrojony w ładunek 50-100 kg TNT. W końcu lat trzydziestych zakłady Borgward Ziindapp przystąpiły do konstruowania samobieżnego poja­zdu gąsienicowego...

HUMMEL (Sd Kfz 165) - działo samobieżne

Niemiecka haubica samobieżna skonstruowana na podstawie za­mówienia Urzędu Uzbrojenia (Waffenamt). Początkowo plano­wano zamontowanie na podwoziu z części *PzKpfw III i IV haubicę kal. 105 mm, jednakże 25 lipca 1943 r. zapadła decyzja o wykorzy­staniu haubicy kal. 150 mm. Proto­typ przedstawiono Adolfowi...

JAGDPANTHER (Sd Kfz 173) - działo samobieżne

Niemieckie działo samobieżne prze­znaczone do niszczenia czołgów, skonstruowane na podstawie za­mówienia Urzędu Uzbrojenia Armii (Heereswaffenamt) z 2 października 1942 r. Prototyp przedstawiono Adolfowi Hitlerowi 16 grudnia 1943 r., a produkcja seryjna ruszyła w zakładach MAG w styczniu 1944 r., natomiast w...

JAGDTIGER (Sd Kfz 186) - działo samobieżne

Niemieckie działo samobieżne skonstruowane w 1944 r. jako ni­szczyciel czołgów. W jego budowie zakłady Nibełungenwerke wykorzy­stały podwozie czołgu *Kónigstiger, które przedłużono i zamontowano na nim działo PAK 44 L/55 kal. 128 mm. Pojazdy te dostarczono tyl­ko do dwóch jednostek bojowych:...

KÓNIGSTIGER PzKpfw VI TIGER II (Sd. Kfz 182) - czołg

Niemiecki czołg, największy (dłu­gość 10,26 m, szerokość 3,76 m, wysokość 3,08 m) i najcięższy (681) z czołgów użytych operacyjnie w czasie II wojny światowej, skon­struowany w zakładach Henschla w listopadzie 1943 r. Produkcja seryjna rozpoczęła się w styczniu 1944 r., a pewne opóźnienie...

MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne skonstruowane w maju 1942 r. na podwoziu czołgu * PzKp­fw II, który ze względu na słabe uzbrojenie (1 działko kal. 20 mm i 1 karabin maszynowy) nie mógł jużsprostać wymogom pola bitwy.

Po­czątkowo zamierzano 50% podwozi przeznaczyć dla dział samobieżnych.W...

MARDER III (Sd Kfz 139) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na podwo­ziu czołgu PzKpfw 38(t), który w pierwszych tygodniach walk na froncie wschodnim w 1941 r. okazał się zbyt słabo uzbrojony i opance­rzony, aby sprostać nowoczesnym czołgom radzieckim.

Prototyp ze zdobycznym radzieckim działem kal. 76,2 mm...

NASHORN (HORNISSE) (Sd Kfz 164) - działo samobieżne

W budowie działa samobieżnego, zamówionego w 1942 r., niemieccy konstruktorzy wykorzystali części podwozia czołgów *PzKpfw III i IV. Silnik i połączony z nim układ przeniesienia napędu usytuowali z przodu kadłuba, co pozwoliło wy­gospodarować miejsce na przedział bojowy z tyłu pojazdu. Początkowe...

PZKPFW I (Sd Kfz101) - czołg

Lekki czołg niemiecki skonstruo­wany w zakładach Kruppa na tajne zamówienie Urzędu Uzbrojenia Ar­mii (Heereswaffenamt) w 1933 r., a więc w okresie, gdy armia zgo­dnie z postanowieniami traktatu wersalskiego nie mogła posiadać broni pancernej. Konstrukcja była wzorowana na brytyjskiej tankietce Carden Loyd Mk...

SD - (Sicherheitsdienst - Służba Bezpieczeństwa SS)

Partyjna służba bezpieczeństwa (wywiad i kontrwywiad) *SS wy­wodziła się ze służby informacyjnej Ic, zorganizowanej w 1931 r. przez Reinharda *Heydricha na polecenie Heinricha *Himmlera. Jej trzon sta­nowili oficerowie SS działający w Urzędzie Służby Bezpieczeństwa oraz podległych placówkach SD przy...

WESPE (Sd Kfz 124) - samobieżna haubica

Niemiecka haubica zaprojektowa­na na początku 1942 r. w zakła­dach Alkett. Po pierwszych suk­cesach na polu bitwy zapadła de­cyzja o wykorzystaniu wszyst­kich podwozi czołgów *PzKpfw II, aczkolwiek początkowe za­mówienie 1000 egzemplarzy w końcu 1943 r. zmniejszono do 850.

Podwozie czołgu zmieniono:...

Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

 

Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

OCKHAM (ok. 1300 – 1349 / 50)

urodził się w hrabstwie Surrey (pobliże Londynu), studiował i następnie wykładał w Oksfordzie, posądzony o herezję był więziony, uciekł i chroniony przez cesarza (walczącego z papiestwem) napisał w Monachium większość swoich dzieł, zmarł pogodziwszy się z Kościołem, pisał traktaty...

FILON Z ALEKSANDRII (25 p.n.e. – 50 n.e.)

Urodzony w Alekandrii

Zbudował system synkretyczny (żydowsko – grecki) z przewagą elementów żydowskich (wykorzystał wierzenia żydowskie, korzystał z pojęć greckich)

Napisał liczne dzieła, które się zachowały, w tym komentarze do Pięcioksięgu

Poprzednicy: teologia żydowska, grecka filozofia...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Koniunktura gospodarcza po boomie lat 50 - tych

 

Na początku lat 60-tych nastąpiło w większości krajów kapitalistycznych (poza Japonią) osłabienie dynamizmu tempa wzrostu gospodarczego. Podobne procesy dały się zaobserwować także w krajach socjalistycznych.

Od połowy lat 60-tych pojawiły się symptomy recesji, nieco później - rozregulowania...

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Przemiany lat 50 - tych

 

Ameryka lat 50-tych przodowała w kulturze światowej. Okres powojenny przyniósł niebywały rozkwit literatury (Ernest Hemingway, William Faulkner, John Steinbeck i inni), malarstwa, zwłaszcza zaś filmu, w dziedzinie którego pozostawała niedościgniona liderem.

Innowacje w zakresie środków masowego...

WARUS (Publius Quinctilius Varus) (ok. 50 p.n.e. - 9 n.e.)

Germanie górą

Patrycjusz ze starego rzymskiego rodu, spokrewniony z cesarzem OktawianemAugustem.

W 13 roku p.n.e. został piątym konsulem, sześć lat później prokonsulemw Afryce, a następnie namiestnikiem Syrii. W 7 roku n.e. został wyznaczony przezcesarza do utworzenia prowincji (Germania) ze zdobytych, a...

Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze II rok studiów stacjonarnych ekonomii Mikroekonomia Bartłomiej Derski RAPORT POLSKI RYNEK PRZESYŁEK POCZTOWYCH W ZASTRZEŻONYM OBSZARZE DO 50 GRAM Praca napisana pod kierunkiem Dr Magdaleny Rękas Wrocław 2007 Spis treści WSTĘP 2 Definicja 2 Wprowadzenie 2 CHARAKTERYSTYKA RYNKU 3 Ogólna charakterystyka rynku europejskiego 3 Ogólna charakterystyka rynku ...