Simson MSA 50

Simson MSA 50

Czytaj Dalej

FIAT G.50 FRECCIA - samolot

Prototyp włoskiego samolotu my­śliwskiego został oblatany 26 lutego 1937 r. Z chwilą przystąpienia Włoch do wojny w czerwcu 1940 r. siły powietrzne tego państwa (*Re-gia Aeronautica) dysponowały 97 samolotami G.50 (89 w gotowości bojowej), które pomimo modyfika­cji nie mogły stać się równorzędny­mi...

Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

 

Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

OCKHAM (ok. 1300 – 1349 / 50)

urodził się w hrabstwie Surrey (pobliże Londynu), studiował i następnie wykładał w Oksfordzie, posądzony o herezję był więziony, uciekł i chroniony przez cesarza (walczącego z papiestwem) napisał w Monachium większość swoich dzieł, zmarł pogodziwszy się z Kościołem, pisał traktaty...

FILON Z ALEKSANDRII (25 p.n.e. – 50 n.e.)

Urodzony w Alekandrii

Zbudował system synkretyczny (żydowsko – grecki) z przewagą elementów żydowskich (wykorzystał wierzenia żydowskie, korzystał z pojęć greckich)

Napisał liczne dzieła, które się zachowały, w tym komentarze do Pięcioksięgu

Poprzednicy: teologia żydowska, grecka filozofia...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Koniunktura gospodarcza po boomie lat 50 - tych

 

Na początku lat 60-tych nastąpiło w większości krajów kapitalistycznych (poza Japonią) osłabienie dynamizmu tempa wzrostu gospodarczego. Podobne procesy dały się zaobserwować także w krajach socjalistycznych.

Od połowy lat 60-tych pojawiły się symptomy recesji, nieco później - rozregulowania...

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Przemiany lat 50 - tych

 

Ameryka lat 50-tych przodowała w kulturze światowej. Okres powojenny przyniósł niebywały rozkwit literatury (Ernest Hemingway, William Faulkner, John Steinbeck i inni), malarstwa, zwłaszcza zaś filmu, w dziedzinie którego pozostawała niedościgniona liderem.

Innowacje w zakresie środków masowego...

WARUS (Publius Quinctilius Varus) (ok. 50 p.n.e. - 9 n.e.)

Germanie górą

Patrycjusz ze starego rzymskiego rodu, spokrewniony z cesarzem OktawianemAugustem.

W 13 roku p.n.e. został piątym konsulem, sześć lat później prokonsulemw Afryce, a następnie namiestnikiem Syrii. W 7 roku n.e. został wyznaczony przezcesarza do utworzenia prowincji (Germania) ze zdobytych, a...

Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze II rok studiów stacjonarnych ekonomii Mikroekonomia Bartłomiej Derski RAPORT POLSKI RYNEK PRZESYŁEK POCZTOWYCH W ZASTRZEŻONYM OBSZARZE DO 50 GRAM Praca napisana pod kierunkiem Dr Magdaleny Rękas Wrocław 2007 Spis treści WSTĘP 2 Definicja 2 Wprowadzenie 2 CHARAKTERYSTYKA RYNKU 3 Ogólna charakterystyka rynku europejskiego 3 Ogólna charakterystyka rynku ...

Pomerania -50 pytań

1. Czym zajmuje się rząd? Jakie są gospodarcze funkcje rządu? Rząd zajmuję się polityką oraz gospodarką państwa. Funkcja alokacyjna polega na tym, że rząd ingeruje w zakres celów rozwoju gosp. Funkcja redystrybucyjna- polega na zmianie podziału proporcji dochodów. Funkcja stabilizacyjna. 2. W jaki sposób rząd może przyczyniać się do stabilizacji gospodarki? Kontrolować wielkość produkcji, zatrudnienia, inflacji. 3. Czy twoim zdaniem inflacja stanowi problem ...

Opis Simson s-51 E/4

Simson S-51 model E\4 (Enduro z uproszczoną instalacją elektryczną).

KRASNE, m. 50 km na zach. od Smoleńska, na drodze do Orszy

Od 15 do 20 XI 1812 toczyły się tu zacięte walki między cofającymi się korpusami WA a ros. strażą przednią. Po kilku dniach postoju w Smoleńsku, kiedy to próbował uporządkować swoją armię, Napoleon ruszył dalej na zach., w kierunku Orszy.

Wyprzedził go już w K. Miłorado-wicz ze swoją...