Simpsonowie (sezon 5)

Czytaj Dalej

SEZON ROZRODCZY

Okres, w którym u większości dojrzałych płciowo i nieciężarnych samic pojawiają się regularne cykle płciowe z występowaniem owulacji. Zwierzęta wydające potomstwo sezonowo rozmnażają się wtedy, gdy warunki środowiska są najbardziej korzystne dla ciężarnej samicy i dla młodych. Zwierzęta...