Simpson Bay

Czytaj Dalej

JERVIS BAY - okręt

Brytyjski krążownik pomocniczy, wsławił się bohaterską walką na Atlantyku w obronie konwoju „HX-84", zaatakowanego 5 listopa­da 1940 r. przez niemiecki pancer­nik kieszonkowy * Admirał Scheer. Dowódca brytyjskiego okrętu kmdr E. S. F. Fegen polecił statkom kon­woju rozproszyć się, swojej załodze zaś...

Wyjaśnić istotę dylematu „make or bay”

(Robić czy kupić). Polega na podejmowaniu decyzji przez producenta, w jakim stopniu wykonywać we własnym zakresie funkcje zaopatrzeniowo – dystrybucyjne (make), a w jakim zakresie powierzać ich wykonawstwo wyspecjalizowanym podmiotom (buy).

Kim był James Young Simpson?

W dalszych dziesięcioleciach pracy zawodowej Simpson kontynuował swoją długą, naznaczoną sukcesami karierę. W przyszłości okazało się, że rację miał Lister, ale w roku swojej śmierci, 1870, Simpson należał do najbardziej szanowanych lekarzy swo­jego pokolenia.

BAJUS, de Bay JACQUES

ur. w 2. poł. XVI w. w Mélin (Belgia), zm. 13 X 1614 w Lowanium, Teolog. Studia filoz. i teol. odbył w Lowanium, gdzie 1586 uzyskał doktorat i został prof, teologii; był założycielem Collegium Bayanum.

Ogłosił m.in. Oratio funebris patrui sui Michaelis Bau (Lv 1589), De venerabilis eucharistiae sacramento...

BAJUS, de Bay, Baio MICHEL

ur. 1513 w Mélin (Belgia), zm. 16 IX 1589 w Lowanium, Teolog, twórca bajanizmu.

W 1533-35 studiował w Lowanium filozofię, uzyskując stopień magistra artium, a 1536-41 teologię; 1544-50 wykładał filozofię na uniw. w Lowanium; po uzyskaniu 1550 doktoratu teologii został 1552 prof, egzegezy Pisma św. na...

BAY, Bai, Baj

Rodzina architektów, pochodząca prawdopodobniez Włoch (nazwisko B. występuje również we Flandrii),działająca w Polsce głównie w 1. poł. XVIII w.; nazwisko B.pojawia się w pol. źródłach archiwalnych od 1713 w związkuz budową rezydencji dla Sieniawskich w Warszawie.

1. ANTONI, zm. 15 III 1721 w...

MORANT BAY POWSTANIE 1865

W 1865 biedni wieśniacy z pozostającej pod brytyj­skim panowaniem wyspy Jamajka zwrócili się z prośbą do królowej Wiktorii (1819-1901) o zgodę na uprawianie rządo­wych gruntów, ale nie otrzymali pozwolenia. Do wybuchu niezadowolenia doszło w dwóch jamajskich parafiach: Św. Anny i Św. Tomasza. Tłum...

GREEN BAY

Diecezja w pn. części Stanów Zjedn. (stanWisconsin) eryg. 3 III 1 8 6 8 z części terytorium archidiec. Milwaukeejako jej sufragania; utraciła część terytorium na rzeczdiecezji Superior ( 1 9 0 5 ) i La Crosse ( 1 9 4 6 ) ;

w diecezji przebywawielu emigrantów, zwł. z Irlandii, Niemiec, Belgii, Polskii...

BANTRY BAY, zat. u wybrzeży Irlandii

Gdzie miał wylądować w XII 1796 ekspedycyjny franc. korpus gen. Hoche’a. Korpus ten, załadowany na okręty eskadry adm. Justina Morarda de Galles (35 okrętów), wypłynął 15 XII z Brestu. Francuzom udało się ominąć flotę ang. i dotrzeć do Irlandii.

14 I 1797 tylko 25 jednostek zdołało powrócić...