Simply Deeper European Tour

Czytaj Dalej

Poland and European Union

I think that Poland should join to European Union. When we will join we will have much greater possibilities of development. Our country and his citizens will gain very much. UE will come to us new markets of sale for our household products. The borders will be gradually disappear, thanks to what we will be able to...

Turenne Henri de la Tour d’Auvergne

 

Wicehrabia de (1611-75), marszałek Francji. Wybitnie uzdolniony wódz, zdobył sławę na polach bitewnych podczas wojny trzydziestoletniej.

W czasie Frondy przystał na krótko, pod wpływem perswazji Madame de Longueville, siostry Kondeusza, do stronnictwa antykrólewskiego, lecz ostatecznie poparł Mazarina...

Advantages & Disadvantages of Joining the European Union by Poland.

Not long ago Poland accessed to the Europe Union. This decision was very controversial, because this event have advantages and disadvantages. I will move this theme. One of the advantages is this, that Poland has received money from European Union. For it we can repair our roads and build new highways. This operation will improve communication. Next of major advantages is this, that we can simply go to the other Union country. We mustn?t use a passport to cross border of our ...

Life in Poland after the European Union accession

Poland has been a member of the European Union since May 2004. Both President Kwaśniewski and the government supported this cause. The only party opposed to EU entry was the populist right-wing League of Polish Families. Poles wanted to be in European Union and during the Referendum Outcome majority of Poles went to the polls and voted ?yes?. In our country there was a discussion about advantages and disadvantages of our accession to the EU. In my opinion there is more merits than defects ...

CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications)

CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications) - europejskie stowarzyszenie koordynujące działalność 26 europejskich instytucji i krajowych administracji pocztowo-telekomunikacyjnych. Określa ordynuje działalność operatorów sieci telekomunikacyjnych, zajmuje się także standaryzacją łączy...

EAN (European Article Numbering)

EAN (European Article Numbering) - jeden z kilkunastu standardów kodów kreskowych prezentujących wyłącznie cyfry, nadzorowanych przez Stowarzyszenie Kodowania Towarów IANA (International Article Numbering As- sociation). Popularną wersją tego sposobu kodowania towarów w Europie jest standard EAN-13 i jego...

EARN (European Academic and Research Network)

EARN (European Academic and Research Network) - rozległa sieć łącząca europejskie ośrodki akade- mickie, część wcześniejszej sieci BITNET, również współpra- cująca z innymi sieciami rozległymi, np. Internetem. Chro- nologicznie druga, powszechnie używana sieć rozległa v Polsce (od 1990 r.)...

ECMA (European Computer Manufacturers Association)

ECMA (European Computer Manufacturers Association) - europejskie stowarzyszenie producentów komputerów, oddziałujące zakresem swojej oferty handlowej na międzynarodowe organizacje normalizacyjne i standaryzujące.

EIB (European Installation Bus)

EIB (European Installation Bus) - coraz bardziej popularny europejski standard automatyki domowej i we- wnątrz budynkowej, a także w instalacjach budynków inteligentnych IBS. Standard jest przeznaczony do stosowania i atestowany przez organizację EIBA (European Installation Bus Association) - w celu utrzymania...

ERMES (European Radio Message System)

ERMES (European Radio Message System) - ogólnoeuropejski system przywoławczy unormowany przez ETSI (od 1992 r.) w zaleceniu ETS 300-133. Na potrzeby systemu przyznano 16 częstotliwości radiowych w paśmie 169,4-169,8 MHz z odstępem międzykanałowym 25 kHz. W każdym kraju europejskim będą dostępne 4 z 16...

ETSI (European Telecommunications Standards Instittite)

ETSI (European Telecommunications Standards Instittite) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, utworzony z inicjatywy EWG, w celu standaryzacji rynku telekomunikacyjnego w zakresie sprzętu, sieci i usług komunikacyjnych. Opracowaniem projektów norm zajmują się branżowe komitety techniczne. Członkiem...

TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio)

TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio) - europejski standard zbiorowej łączności typu dyspozytorskiego (trankingowego), przystosowany do cyfrowej transmisji mowy i danych pakietowych.

Zastępuje dotychczasowe dyspozytorskie sieci zbiorowe o lokalnym zasięgu, działające do tej pory w...

LA TOUR D’AUVERGNE, p. franc. piech. złożony z cudzoziemców

Utworzony w 1806 z jeńców wojennych i dezerterów z armii austr. wziętych do niewoli w kampanii 1805. Służyli więc w nim Niemcy, Czesi, Słowacy, Polacy, Ukraińcy, Węgrzy, Rumuni, Chorwaci, Włosi, a także niewielka liczba dawnych powstańców z Wandei. P. składał się z 3 bat. W 1807 posłano go do...