Simple DirectMedia Layer

Simple DirectMedia Layer

Czytaj Dalej

Present Perfect Simple

Budowa: Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + III forma czasownika; np. I have worked for this firm for a year.; He has worked for us for a week.

Zdanie pytające: Pytanie ogólne: forma "to have" + podmiot + III forma czasownika

Have you done your homework yet?;...

Present Simple

Używa się go wtedy, gdy chcemy poinformować o swoim zwyczaju, gdy mamy na myśli cechę, czynność powtarzającą się, często wykonywaną przez nas lub przez kogoś innego ...

Zdania twierdzące:

Po podmiocie wstawiamy I formę czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się „s” na końcu...

Past Simple

Jest to czas przeszły dokonany. Coś zostało zrobione. Ważne w tym czasie jest to, kiedy dana czynność została wykonana.

Zdania twierdzące:

Używamy II formy czasownika głównego, natomiast jeżeli używamy czasownika regularnego, to dodajemy końcówkę „-d” lub „-ed”.

I drank her milk jesterday.

She put...

Past simple. Gramatyka czasu Past Simple.

Past Simple określa czynnośc zakończoną w przeszłości. np. Tomek zjadł wczoraj kanapkę W języku angielskim to zdanie wygląda tak: Thomas ate sandwich yesterday Michał oglądał wczoraj telewizję A tak to zdanie wygląda w języku angielskim Michael watched tv yesterday W czasie PAST SIMPLE występują czasowniki regularne np. watch watched do podstawowego czasownika dodajemy końcówkę -ed końcówka ta informuje nas że dana czynność została ...

Grammer revision: PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE (I,you,she,he,it,we,they) verb+ed* Positive Negative I arrived yesterday. I did not (didn't) arrive yesterday. He/She/It arrived yesterday. He/She/It did not (didn't) arrive yesterday. We/You/They arrived yesterday. We/You/They did not (didn't) arrive yesterday. Questions Short answers Did I arrive yesterday? Yes, I did. // Not, I didn't. Did he/she/it arrive yesterday? Yes, he/she/it did. // Not, he/she/it didn't. Did you/we/they arrive ...

Rain Man So Complex, Yet So Simple

One of my favorite movies is “Rain Man.” A person could watch this movie over and over again. It provides insight to the personalities of an autistic man and his brother. Dustin Hoffman superbly plays the role of the autistic man, and Tom Cruise marvelously renders the role of his brother. This movie is exciting, tragically sad, yet heartwarming, and exceedingly humorous. It opens one’s heart to the fact that people today need to care, to show appreciation, and to always be considerate ...

AAL (ATM Adaptation Layer)

Warstwa adaptacyjna mieszcząca protokoły sieci ATM (od AAL1 do AAL5) zgrupowane w trzy podwarstwy: zbieżności, adaptacji i segmentacji. AAL realizuje typowe funkcje dla różnych usług związanych z segmentacją (dzieleniem na fragmenty) i składaniem jednostek transmisyjnych między wyższymi wartami modelu...

Przełącznik trasujący (Layer-3 Switch)

Przełącznik trasujący (Layer-3 Switch) - jedno z nowszych, często stosowanych rozwiązań przełącznika sieciowego, wyposażonego w umiejętność wyznaczania marszruty pakietów (czyli trasowania) przez sieć, lecz operującego nie tylko w drugiej, ale i w trzeciej warstwie modelu OSI.

Przełącznik...

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokół wymiany poczty elektronicznej w sieci Internet, także w systemach Unix oraz w sieciach korzystających z protokołu TCP/IP. Jeden z trzech najczęściej spotykanych protokołów poczty elektronicznej (wraz z MHS i X.400). Realizuje połączenie między dwoma...

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP (Simple Network Management Protocol) - protokół komunikacyjny do zarządzania środowiskiem komputerowym w architekturze sieciowej wprowadzonej przez IBM w celu ujednolicenia połączeń komputerów z terminalami różnych firm. Protokół rozszerzony, z uwzględnieniem komunikacji przez sieć Internet, jest...

SSL (Secure Sockets Layer)

SSL (Secure Sockets Layer) - jeden ze współczesnych protokołów warstwy transportowej ISO/OSI zapewniający bezpieczeństwo informacji transmitowanej w transakcjach internetowych, prowadzonych przez sieć teleinformatyczną między klientem a serwerem WWW. Protokół SSL zapewnia dwukierunkowe szyfrowanie...

TLS (Transport Layer Security)

TLS (Transport Layer Security) - procedura zabezpieczania przekazów przesyłanych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI. Zasadniczy poziom zabezpieczeń protokołu TLS obejmuje następujące funkcje: zapewnienie integralności transportowanych danych (z mechanizmem wykrywania i usuwania niepożądanych zmian w...

Warstwa aplikacji (application layer)

Warstwa aplikacji (application layer) - siódmy (najwyższy) poziom modelu warstwowego OSI związany z wykonywaniem programów użytkowych (aplikacji bazoda- nowych, poczty elektronicznej, oprogramowania serwera plików) i ich współdziałania z sieciowym systemem operacyjnym. Do usług poziomu aplikacji należy...

Warstwa fizyczna (physical layer)

Warstwa fizyczna (physical layer) - najniższa (pierwsza) warstwa modelu odniesienia OSI ustalająca poziomy napięć, przebiegi czasowe transmisji danych, wymianę sygnałów (elektrycznych, bezprzewodowych, optycznych), ustalanie interfejsów sprzętowych w okablowaniu sieciowym oraz zasady potwierdzania odbioru...

Warstwa łącza danych (data link layer)

Warstwa łącza danych (data link layer) - druga warstwa modelu OSI, w której następuje składanie, rozdzielanie i transmisja pakietów danych, łącznie z korekcją błędów. Protokoły tej warstwy obsługują przepływ informacji przez węzły sieci, współpracując ze stacją odbiorczą - w celu zapewnienia...

Warstwa prezentacji (presentation layer)

Warstwa prezentacji (presentation layer) - szósta warstwa modelu OSI formatująca dane w celu ich prezentacji na ekranie w naturalnie zrozumiały sposób. Zawiera protokoły konwersji niespójnych plików różnego formatu, translację kodów znaków, konwersję, kompresję i dekompresję danych, a także protokoły...

Warstwa sesji (session layer)

Warstwa sesji (session layer) - piąta warstwa modelu OSI zawierająca funkcje zarządzania siecią łącznie z weryfikacją haseł, monitorowaniem pracy sieci wraz z tworzeniem raportów. Odpowiada za organizowanie dialogu między aplikacjami użytkownika (simpleks, semidupleks, dupleks).

Warstwa sieciowa (network layer)

Warstwa sieciowa (network layer) - trzecia warstwa modelu OSI, która ustala protokoły przesyłania pakietów, priorytety komunikatów i prowadzi kontrolę ruchu w sieci. Dostarcza środków do nawiązania, utrzymania i rozłączania połączeń sieciowych między systemami otwartymi łącznie z funkcją wyboru...

Warstwa transportowa (transport layer)

Warstwa transportowa (transport layer) - czwarta warstwa modelu OSI odpowiedzialna za integralność transmisji i formaty danych warstw niższych:

przenoszonych przez warstwę fizyczną,

zarządzanych przez warstwę łącza danych oraz

trasowanych w warstwie sieciowej.

Może zawierać...

WTLS (Wireless Transport Layer Security)

WTLS (Wireless Transport Layer Security) - protokół zabezpieczenia warstwy transportowej protokołu WAP, stanowiący o bezpieczeństwie transmitowanych danych. Protokół szyfrowania wywodzący się z TLS/SSL zapewnia integralność danych przesyłanych za pomocą aplikacji WAP, także ich poufność i...