Simonis (metro w Brukseli)

Simonis (metro w Brukseli)

Czytaj Dalej

METRO - GOLDWYN - MAYER

Amer. koncern filmowy w Hollywood powstały w 1919 z połączenia Metro Pictures Corporation i Goldwyn Company, oraz od 1924 Louis B. Mayer Pictures; zob. też Lew.

WJAZD CHRYSTUSA DO BRUKSELI

Słynny obraz (1888) malarza i pisarza belg. Jamesa Ensora, Londyn, Kol. L. Francka, depozyt w Antwerpii, w Konin klijk Mus. voor Schone Kunsten; jedno z arcydzieł malarstwa europ, o przełomowym znaczeniu w historii sztuki.

BRUKSELA, flamandzkie Brüssel, franc. Bruxelles

StolicaBelgii (1971 liczyła 1,07 min mieszk.), siedziba wielu instytucjinaukowych.

Początki chrześcijaństwa na terenie dzisiejszej B., znanej odX w., gosp., handlowego i kulturalnego centrum Belgii, sięgają1. poł. VII w. i związane są z działalnością św. Gaugeryka.Do 1559 B. wchodziła w skład bpstwa...

QUATRE-BRAS, ważne skrzyżowanie dróg z Brukseli do Charleroi i z Nivelle do Namur, na płd. od Brukseli

Gdzie 16 VI 1815 doszło do bitwy między wojskami ang.-holend. Wellingtona i lewym skrzydłem Armii Północy, dowodzonym przez Neya. Zgodnie z rozkazem Napoleona Ney, znajdujący się rano w osadzie Frasnes, miał przesunąć się ku płn. i opanować Q.-B., aby w ten sposób nie pozwolić Wellingtonowi na...

WATERLOO, w. w Belgii na płd. od Brukseli

Gdzie 18 VI 1815 Napoleon poniósł ostateczną klęskę, pokonany przez połączone siły ang.- prus. Wellingtona i Bliichera. Początkowo walka toczyła się tylko między wojskami franc. i ang. Wellington, dysponując 67 tys. żoł. i 156 działami, zajął płaskowyż Mont-Saint-Jean. Pozycja była dobrze...

WAVRE, m. w Belgii, na płd. wsch. od Brukseli

Gdzie 18-19 VI 1815 doszło do bitwy między prus. korpusem Thielmanna a franc. korpusem marsz. Grouchy’ego. Pobity pod Ligny marsz. prus. Blii-cher wycofał się nie na wsch., ale na płn., starając się utrzymać łączność z ang.-holend. armią Wellingtona.

Ścigał go marsz. Grouchy, który ślepo...