Simonides

Czytaj Dalej

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. z VI/V w.), ur. 24 X 1558 we Lwowie, zm. 5 V 1629 w Czarnięcinie pod Zamościem, poeta. Mieszczanin, syn rajcy lwow. Szymona z Brzezin, od 1575 studiował w Akad. Krak. na wydz. sztuk wyzwolonych (bakalaureat...

SIMONIDES Dorota

SIMONIDES Dorota, ur. 19 XI 1928 w Janowie (woj. katowickie), folklorystka. Studiowała filologię pol. na UJ (1951-53), równolegle z etnografią, i na UWr. (1953-55), habilitowała się 1970. Związana z WSP w Opolu, od 1975 dyr. Instytutu Filologii, Pol., kieruje zakładem folklorystyki, od 1977 profesor...

SIMONIDES Jarosław

>

Wywiady z J.S. „Literatura na Świecie" 1976 nr 12.

Szymon Szymonowic (Simonides) (1558 — 1629)

Urodził się w rodzinie mieszczańskiej we Lwowie. Zmarł w swoich dobrach pod Zamościem. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie humanistyczne, zwłaszcza w zakresie kultury antycznej; był świetnym znawcą literatury greckiej. Studiował w Akademii Krakowskiej i za granicą. W 1590 roku król, w uznaniu...