Simone Moro

Simone Moro

Czytaj Dalej

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - TOMASZ MORE (1478-1535)

„Utopia”

Angielski mąż stanu i pisarz polityczny. Reprezentował idee społeczno-polityczne i filozofie. Przedstawił obraz państwa idealnego i systemu społecznego. Został oskarżony o zdradę i osadzony w więzieniu gdzie pisał listy. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano.

England - Sport and more

Football in England is a national sport and magnanimity recreation. England possesses one off the best league in Europe styled Premiersip. There are clubs off largest towns and some smaller. Clubs are represented not only by footballers off England, but also from Scotland, Wales, Germany, Italy and from Africa and...

What the more useful inventions in the 20th century? Give some examples

The more useful inventions could be: x-lays, electrical microscope.

Watching films is more popular among youth than reading books. Do you agree?

Watching films is more popular than reading books because young people don’t like reading. When we see a film we remember more than when we read. More people prefer listening radio rather than reading books.

Tomasz More

More, obserwując przemiany zachodzące w Anglii na początku XVI w.

Simone de Beauvoir

Z kolei matka była głęboko wierzącą katoliczką o surowych zasadach moralnych.

EX MORE DOCTI MYSTICO

Utwór przypisywany św. Grzegorzowi I Wielkiemu; od 1971 jego I cz. (5 zwrotek) stanowi hymn czytań niedzieli, a II cz. (4 zwrotki) — hymn laude-sów niedziel wielkiego postu; stawiając proroków i Chrystusa za wzór, zachęca on do postawy pokutnej — skupienia, powściągliwości języka, opanowania w jedzeniu i...

Mora

Gładka tkanina, zazwyczaj jedwabna (takżewełniana lub bawełniana) w rodzaju —> grodeturów,poddana po utkaniu procesowi morowania, tzn. Technika morowania znana była w Persji już wXI-XII w.

MORE GEOMETRICO

Próbą realizacji postulatu morę geometrico jest główne dzieło Spino­zy, co znalazło nawet wyraz w jego tytule: Ethica ordine geometrico demonstrata, 1677 — Etyka w porzędku geometrycznym dowie­dziona).

The Third Way is somethimes being portrayed as being a little more than a Thacherism with a smile.

The Third Way is sometimes portrayed as being little more than a Thatcherism with a smile.

Główne cechy myślenia utopijnego na podstawie „Państwa” Platona oraz pism T.More’a i F. Bacona

Morus pisał, iż na szczęśliwej wyspie Utopii nawet domy mieszkalne nie są na stałe przypisane do konkretnej rodziny, ludzie zasiedlają je przez 10 lat, po czym następuje losowanie rozstrzygające, komu, który dom przypadnie w udziale na następną dekadę.

Machiavelli, More i Grotius

To spowodowało tezę, że polityka została odseparowana od moralności. TOMASZ MORE (1478-1535) „Złota książeczka o najlepszym ustroju państwa i o nowej wyspie utopi”- 1516. Była surowa moralność oparta na sile związków rodzinnych.

School plays more important role than the family in shaping one's personality. Discuss.

Moreover, a lot of time in school is devoted to preparing for exams and competition for better grades, treatment etc. modeling one's personality and pointing at fundamental moral principles.

How can we make our cities more environmentally friendly?

If we had more trees, we would have more oxygen. The authorities should create more parks. To same up, if we want make our cities more environmentally friendly, we can do it - it's easy!

„Most people think that being famous is heaven, but in fact it's more like hell.” What do you think?

„Most people think that being famous is heaven, but in fact it's more like hell. Gossips can ruin their life because we sometimes don't know if the interview is real or just the journalist's lie to make people to buy more copies of this magazine.

Would you pay more 4 things produces in an environmental-friendly manner? If so, how much more?

Secondly, for example environmental-friendly clothes are more resistant than a products which were produced in normal way. For instance the natural cotton fabric is 40% more durable than a synthetic product. Few zlotys more in Saturdays shopping can save mother earth.

Men become more and more like women

Nowadays one can observe an opposite tendency: although men do not set up emancipation movements, it can be stated that their way of living and appearance is more and more similar to women's. Moreover, the man of today, as shaped by the media, puts more emphasis on his appearance than he used to.

Święta Tomasz More

Tomasz More, kanclerz państwa, męczennik.