Simone Hauswald

Simone Hauswald

Czytaj Dalej

Edwin Hauswald

Edwin Hauswald (3 września 1868 - 8 marca 1942)

Działalność

1886-1891 studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej

1891-1892 wyjazd na dwuletnie studia w dziedzinie konstrukcji maszyn i elektrotechniki do Berlina i Zurychu

1893 powrót do kraju i zajęcie się projektowaniem linii tramwajowej we...

Simone de Beauvoir

Twórczość Simone de Beauvoir wpłynęła na zmianę mentalności wielu kobiet należących do jej pokolenia i utorowała drogę nieco późniejszym, pod pewnymi względami bardziej radykalnym, wystąpieniom feministek, w tym takie Germaine Greer i Kate Millet.

Twórczość Simone de Beauvoir wpłynęła...

Edwin Hauswald

Edwin Hauswald (1868-1942) zdał maturę we Lwowie, tam też ukończył z odznaczeniem studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. Po otrzymaniu tytułu inżynieria mechanika wyjechał do Berlina i Zurychu na 2-letnie studia w dziedzinie budowy maszyn i elektroniki. W 1893 r. Hauswald powrócił do kraju i zajął się projektowaniem i budową linii tramwajowej we Lwowie. Później objął stanowisko inżyniera konstruktora w znanej firmie „Siemensa i Halskiego” w Wiedniu, a ...