Simone Arnold Liebster

Czytaj Dalej

ARNOLD HENRY „HAP" (1886-1956) - generał

Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych amerykańskich pilotów wojsko­wych. Już w 1911 r. pobierał lekcje pilotażu u braci Wright. W 1918 r. jako najmłodszy pułkownik w armii amerykańskiej objął stanowsko asy-Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Arnold Gesell

- powtórzył badania Stanley Halla

- twierdził, że rozwój jest spowodowany rozwojem biologicznym – dojrzałość do pewnych funkcji

- metodą jaką się posługiwał była obserwacja

- wykrył stałe wzorce rozwojowe (chodzenie – bieganie – skakanie)

- opracował normy statystyczne – określenie jak dane...

BROCKHAUS Friedrich Arnold

1772-1823, Założyciel jednego z największych wydawnictw niemieckich, początkowo w Amsterdamie, 1805-17, później w Lipsku, edytor znakomitych encyklopedii; m.in. wydawca 81-tomowej serii Biblioteka Pisarzy Polskich (1860-94) i miesięcznika „Bibliografia Polska" (1861-65).

SŁUCKI ARNOLD

SŁUCKI ARNOLD, ur.

Arnold Schönberg

Arnold Schönberg urodził się 13 września 1874 roku w Wiedniu, który byl wówczas stolicą cesarstwa austro-węgierskiego. Arnold Schönberg był więc genialnym samoukiem.

WINKELRIED Arnold

(wym. wjnkelri:t) Ze Stans w Unterwalden (Szwajcaria), legendarny szwajcarski bohater walki o niepodległość. Wg legendy bitwa pod Sempach (zob.) dlatego zakończyła się zwycięstwem Związku Szwajcarskiego nad wojskami księcia austriackiego Leopolda III, że kiedy piechurzy szwajcarscy stanęli bezradnie...

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ARNOLD Z BRESCH

Tak więc Arnold z Brescii stał się ideologicznym przywódcą rewolucji rzymskiej, przyczyniając się niewątpliwie do zaostrzenia stosunków między senatem a Eugeniuszem III.

Simone de Beauvoir

Twórczość Simone de Beauvoir wpłynęła na zmianę mentalności wielu kobiet należących do jej pokolenia i utorowała drogę nieco późniejszym, pod pewnymi względami bardziej radykalnym, wystąpieniom feministek, w tym takie Germaine Greer i Kate Millet.

Twórczość Simone de Beauvoir wpłynęła...

ARNOLD I

zm. 15 I 1211, Bp poznański. Przypuszcza się, że A. był najpierw opatem benedyktynów w Mogilnie, nast. bpem lubuskim (S. Laguna, A. Małecki, J. Umiński), a po śmierci 1196 bpa Mrokaty bpem poznańskim. Wg innych mniej prawdopodobnych hipotez A. był bpem pozn. 1201-10 (E. Likowski, J. Korytkowski) lub...

ARNOLD

zm. 1416 w Lubawie, Bp chełmiński. Znany z sympatii dla Krzyżaków; pośredniczył w zawarciu pokoju między Polską a Krzyżakami w Raciążu 1404 i Toruniu 1411;

1409 wysłał swego delegata na Sobór do Pizy; w końcu lipca 1410, po bitwie pod Grunwaldem, A. wraz z bpami sambijskim Henrykiem i warm. Henrykiem...

ARNOLD FRANZ XAVER ks.

ur. 10 IX 1898 w Aichelau (Wirtembergia), zm. 21 I 1969 w Reutlingen, Odnowiciel teologii pastoralnej.

Po studiach teol. na uniw. w Tybindze pracował w duszpasterstwie par. (1924-28) oraz akademickim (1932-36); doktorat z kat. nauki społ. uzyskał 1934; habilitował się 1936 z teologii mor., a 1937-67 był...

ARNOLD GOTTFRIED

ur. 5 IX 1666 w Annaberg-Bucholz, zm. 30 V 1714 w Perleberg k. Wittenbergi, Duchowny protest., historyk chrześcijaństwa.

Odbył studia pedagog, w Dreźnie, gdzie pod wpływem Ph.J. Spenera stał się zwolennikiem —> pietyzmu; nast. w Quedlinburgu, gdzie był nauczycielem domowym, zetknął się z radykalnym...

ARNOLD KRZYSZTOF

ur. 1666 w Sulechowie, zm. 23 III 1727 w Kargowej (pow. Sulechów), Pastor luterański.

W 1684 został kaznodzieją polskim i niemieckim w Kargowej; 1717 został seniorem wyznania augsburskiego w Polsce; na synodach w Gdańsku (1718 i 1719) zabiegał o zjednoczenie wyznań augsb. i reformowanego;

starał się...

ARNOLD MATTHEW

ur. 24 XII 1822 w Laieham (Anglia), zm. 15 IV 1888 w Liverpoolu, Poeta, krytyk lit., pedagog. Kształcił się w Rugby, Winchester i Oksfordzie; 1851 został inspektorem szkolnym, a 1857 objął stanowisko prof, poezji w Oksfordzie. Utwory poetyckie A. Empedocles on Etna (bmw 1852), The Scholar Gipsy (bmw 1853)...

ARNOLD MIKOŁAJ

ur. 17 XII 1618 W Lesznie, zm. 15 X 1680 we Franeker (Holandia), Teolog kalwiński.

Uczęszczał do gimnazjum w Lesznie, gdzie był uczniem J.A. Komeńskiego; mając 15 lat przyjął święcenia niższe na synodzie w Ostrorogu; dalszą naukę kontynuował w Gdańsku; 1639 był przez 3 miesiące rektorem szkoły w...

ARNOLD THOMAS

ur. 13 VI 1795 w West Cowes (Wight), zm. 12 VI 1842 w Oksfordzie, Duchowny anglik., pedagog.

Od 1827 był kierownikiem szkoły średniej w Rugby; 1828 przyjął święcenia anglik, i został drem teologii; 1841 mianowano go prof, historii uniw. w Oksfordzie. W Rugby A. przeprowadził reformę metod i ogólnego...

ARNOLD z ARNOLDSWELLER Św.

Karola Wielkiego i odznaczał się miłosierdziem względem ubogich; wspierał jałmużną mieszkańców licznych wiosek w okolicy Arnoldsweiler (Nadrenia), wyjednał dla nich u Karola Wielkiego darowiznę rozległych obszarów leśnych; szerzący się kult A. von Arnoldsweiler, Aa 1887; L.

ARNOLD z BRESCII CRSA

Francji przyczyniły się do powstania ruchu —> waldensów; 1184 arnoldyści zostali potępieni przez pap.

ARNOLD de CAUCINA, Arnold de Lacaucina

zm. 1372 w Krakowie, Kolektor opłat papieskich. W 1344 został mianowany nuncjuszem pap. i kolektorem gen. podatków i danin na rzecz skarbu pap. na teren Czech, Polski i Węgier, a od października 1356 także na diec. kamieńską, lubuską i wrocł.;

1360 zażądał od abpa Jarosława Bogorii ze Skotnik...

ARNOLD z LUBEKI OSB

ur. w poł. XII w., zm. ok. 1212 w Lubece, Kronikarz. Kustosz kapituły w Lubece, a od 1177 opat tamtejszego klasztoru benedyktyńskiego;

napisał Chronica slavorum będącą m.in. źródłem do dziejów Słowian pn.-zach.; jest ona kontynuacją kroniki -> Helmolda, obejmuje lata 1171-1209 i opisuje panowanie...