Simona Muşat

Czytaj Dalej

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Uniwersalny Rozwiązywacz Problemów A. Newella i H. Simona

- Podstawę stanowi symulacja komputerowa  (początek sztucznej inteligencji)

- Ustanowili nową def rygoru, która zmieniła sposób teoretyzowania

- Symulacja komputerowa może wykorzystywać możliwości komputera aby wyprowadzić predykcje z teorii naukowych. Pozwoliły one na badanie złożoności

- Wiele...

Teoria decyzyjna - Racjonalność w ujęciu H.A. Simona

Simon – musi dotyczyć konstruowania sekwencji środki-cele tego rodzaju.

Stanowisko S. Simona w ujmowaniu klasy

Zakładał , że klasy są wytworem stosunków społecznych , gospodarczych i sposobów produkcji. Uważał , że dzięki uprzemysłowieniu struktura społeczna ulega przemianom sprzyjającym podziałowi na klasy.

Przemiany wywołane rozwojem przemysłu dzielą społeczeństwo na dwie klasy: klasę produkcyjną...