Simona Kossak

Czytaj Dalej

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Uniwersalny Rozwiązywacz Problemów A. Newella i H. Simona

- Podstawę stanowi symulacja komputerowa  (początek sztucznej inteligencji)

- Ustanowili nową def rygoru, która zmieniła sposób teoretyzowania

- Symulacja komputerowa może wykorzystywać możliwości komputera aby wyprowadzić predykcje z teorii naukowych. Pozwoliły one na badanie złożoności

- Wiele...

Teoria decyzyjna - Racjonalność w ujęciu H.A. Simona

Simon – musi dotyczyć konstruowania sekwencji środki-cele tego rodzaju.

Powstanie listopadowe - "Olszynka Grochowska" - W. Kossak

W celu stłumienia powstania car skierował 115-tysięczną armię pod dowództwem Iwana Dybicza, która 5 lutego przekroczyła granicę Królestwa Polskiego. Do pierwszego starcia doszło pod Stoczkiem - korpus kawalerii generała Józefa Dwernickiego odniósł zwycięstwo nad częścią wojsk rosyjskich. Następnie...

Powstanie listopadowe - "Sowiński na szańcach Woli" - W. Kossak

W czerwcu 1831 zmarłego na cholerę Iwana Dybicza zastąpił Iwan Paskiewicz. Przy zupełnej bezczynności generała Skrzyneckiego przeprawił on swoje siły przez Wisłę i natarł od strony Sochaczewa. Po fali manifestacji 11 sierpnia sejm pozbawił dowództwa generała Skrzyneckiego i powierzył je generałowi...

Powstanie styczniowe - "Bitwa pod Ignacewem" - J. Kossak

Tragiczny koniec obydwu dyktatur dowiódł, że władza nie może być związana z żadnym, nawet dużym, oddziałem wojskowym, ponieważ jego losy nie są nigdy pewne. Miejsce dla niej było jedynie w podziemnej Warszawie. Zaistniała sytuacja skłaniała do powrotu formy władzy kolegialnej Rządu Narodowego. W...

Stanowisko S. Simona w ujmowaniu klasy

Zakładał , że klasy są wytworem stosunków społecznych , gospodarczych i sposobów produkcji. Uważał , że dzięki uprzemysłowieniu struktura społeczna ulega przemianom sprzyjającym podziałowi na klasy.

Przemiany wywołane rozwojem przemysłu dzielą społeczeństwo na dwie klasy: klasę produkcyjną...

KOSSAK ZOFIA, Z. z Kossaków 1 v. Szczucka, 2 v. Szatkowska

z Kossaków 1 v. krajowe 1961), sagi rodzinnej Kossaków, sięgającej czasów powstania styczniowego; kontynuowała ją pisarka w kraju (cz.

KRZYŻOWCY, powieść historyczna Z. Kossak

Kossak, wyd. PĘDZIŃSKI Nad krzyżowymi kronikami Zofii Kossak, w: Dalecy i bliscy. ROGALSKI Zofia Kossak i jpj „K.

PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA MARIA, z KOSSAKÓW, 1 v. BZOWSKA, 2 v. PAWLIKOWSKA, 3 v. JASNORZEWSKA

PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA MARIA, z KOSSAKÓW, 1 v. WYKA Maria z Kossaków: 9 lipca 1945-1965, w: Wędrując po tematach, t.