Simon w krainie rysunków

Czytaj Dalej

KRAINA DZIECIŃSTWA W LITERATURZE

W przypadku tego pisarza i tego utworu, powrót w krainę dzieciństwa, dziecinne lubraczej „oczami fantazji dziecka” widzenie świata, postrzegania pejzażu miasta i ludzi - staje siękluczem interpretacji.

WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

„Droga do Rosji”

 Tereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, który często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie widać żadnych uczuć. Ludzie Ci...

Królestwa i krainy zoogeograficzne

Pozostałe królestwa nie są tak zróżnicowane ze względu na warunki ży­cia i nie wyróżnia się w nich krain zoogeograficznych.

BADANIA NAD RYSUNKIEM NIEWIDOMEGO DZIECKA

Rysunek dziecka staje się osobistym wyrazem jego zainteresowań, spostrzeżeń, myśli, potrzeb i pragnień. Mogą się w nim ujawniać konflikty i napięcia emocjonalne nie zawsze przez dziecko uświadomione.

Rysunek dzieci niewidomych jest opóźniony, schematyczny i linearny. Można osiągnąć postęp w coraz...

Podział kraju na krainy geograficzne

Podział Polski na krainy geograficzne jest następujący; Niż Polski Nizina Szczecińska Nizina Śląska Pobrzeże Koszalińskie Nizina Mazowiecka Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Nizina Podlaska Nizina Staropruska Polesie Lubelskie Pojezierze Mazurska z pojezierzem Suwalskim Nizina Wielkopolska Pojezierze Pomorskie Pojezierze Wielkopolskie Wyżyny Polskie ...

Azja - Krainy geograficzne

Morza

M. Karskie

M. Łaptiewów

M. Wschodniosybereyjskie

M. Czukockie

M. Ochockie

M. Żółte

M. Południowochińskie

M. Andamańskie

M. Arabskie

Przylądki i wyspy

Nowa Ziemia

Ziemia Północna

Przyl. Czeluskin

Przyl. Dieżniewa

Przyl. Arktyczny

Przyl. Kamau

W-y Nowosybirskie

W...

Krainy Polski

Krainy Polski 1.

Województwo Podlaskie - Podział województwa podlaskiego na krainy geograficzne

Na obszarze województwa podlaskiego ze względu na genezę form morfologicznych wyróżniono następujące regiony naturalne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga) :

Makroregion Pojezierze Litewskie

- mezoregion Pojezierze Zachodniosuwalskie

- mezoregion Pojezierze Wschodniosuwalskie

- mezoregion Równina...

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

KRAINA

Jest kraina, w tej krainie, Kędy dzielny żyje lud, Stara Wisła z dawna płynie, Nąjpiękniejsza z naszych wód.

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. (Simon Simonides).

Herbert Simon

W książce tej Simon zajmuje się problemem racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań jednostek, które warunkowane są przez pewne ograniczenia, zwykle przez brak możliwości maksymalizacji. Simon preferuje jednakowo obie te techniki mówiąc, że wszystko zależy od sytuacji, w jakich chcemy je stosować.

AICHNER SIMON bp.

ur. 19 X 1816 W Terenten (Tyrol), zm. 1 XI 1911 w Neustift, Kanonista austriacki. Od 1854 prof, prawa kan., od 1861 regens seminarium duchownego w Brixen; 1882 mianowany sufraganem, 1884 ordynariuszem diec. Brixen; 1904 z powodu podeszłego wieku zrezygnował z zarządzania diecezją;

1862 wydał podręcznik prawa...

BAAR JINDŘICH ŠIMON ks.

ur. 7 II 1869 w Klenci pod Čerchovem (Czechy), zm. 24 X 1925 tamże, Pisarz czeski. Pochodził z rodziny chłopskiej; 1892 ukończył seminarium duch. w Pradze.

Wiele opowiadań i powieści poświęcił sprawom duszpast., nie stroniąc przy tym od ukazywania konfliktów sumienia powstałych na tle pewnych nakazów...

DACH SIMON

Nick, Das NaturgefUhl bel Simon D. Bretzke, Simon D.

GOURDAN SIMON CRSA

ur. 25 III 1646 w Paryżu,zm. 10 V 1729 tamże, pisarz ascet., hymnograf. Był synemkról. sekretarza; 1661 wstąpił do opactwa Świętego Wiktora wParyżu, gdzie odbył nowicjat i 1670 przyjął święcenia k a p ł . ;pełnił w Paryżu funkcję pielęgniarza, kantora i kierownikaduchowego.

Ogłosił Les vies et...

Ossa - sepia, technika asfaltowa, mezzotinta na kamieniu, rysunek negatywowy

Jedna z technik litograficznychcharakteryzująca się delikatnymi przejściami od jasnych partii po ciemne, o pełnej sile czerni(stąd: mezzotinta na kamieniu). Kamień twardy o drobnym,lecz ostrym groszku, pokrywa się asfaltem rozpuszczonymw olejku terpentynowym.

Po wyschnięciuasfaltu wyskrobuje się jasne...

Rysunek

Dziedzina sztuk piast., w której wypowiedźartyst. stanowi dzieło (zw. też r.), wykonane gł.na papierze (w starożytności na papirusie, w średniowieczuna pergaminie) - ołówkiem, kredką (m.in. sangwiną),węglem, piórem, pędzelkiem.

W r. akcent położonyjest na walory linearne, choć w wielu r. dużąrolę...

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

Saint-Simon głosił program budowy doskonalszego ustroju, w którym prawdziwa władza należeć będzie do ciał kolegialnych i parlamentu, złożonych z najlepszych umysłów klasy industrialnej - rolników, przemysłowców i kupców, a władza monarsza będzie tylko zwornikiem porządku państwowego.