Simon van der Meer

Simon van der Meer

Czytaj Dalej

Mies van der Rohe

Sam Mies van der Rohe zaprojektował na wystawę blok mieszkalny utrzymany w konwencjonalnym stylu i oparty na metalowej konstrukcji, wykonany z gotowych elementów, a wykończony cementową zaprawą, z ogrodem na dachu.

POGLĄDY VAN DER LEEUW`A NA RELIGIĘ

Głośne stało się credo van der Leeuwa iż „fenomenologia nie wie nic o żadnym historycznym rozwoju religii, a o genezie religii wie jeszcze mniej” (to z Hoffmanna) Dziełem Gerardusa van der Leeuwa jest rozwinięcie fenomenologii religii w autonomiczną dyscyplinę religiologiczną.

BECAN, Becanus, van der Beeck, pierwotnie Schellekens MARTIN SJ

ur. 6 I 1563 w Hilvarenbeek (Holandia), zm. 24 I 1624 w Wiedniu, Teolog, polemista.

Do zakonu wstąpił 1583; po ukończeniu studiów filoz. w Koloniibył tam 1590-93 prof, filozofii, a nast. przez 22 lata wykładałteologię kolejno w Würzburgu, Moguncji i Wiedniu; jakospowiednik 1620-24 ces. Ferdynanda II...

GALEN MATTHAEUS van der

ur. 1528 w Westkapelle.(Niderlandy), zm. 15 IX 1573 w D o u a i , teolog.

Uczył się w szkole — braci wspólnego życia w Gandawie;od 1546 (lub 1547) studiował filozofię i teologię na uniw.w Lowanium; od 1559 wykładał na uniw. w Dylindze teologięscholast. i egzegezę bibl.; tu zaprzyjaźnił się z Piotrem...

GNAPHEUS WILHELM, van der Voldergraft

ur. ok.1493 w Hadze, zm. 29 IX 1568 w Norden (Fryzja Wsch.),działacz reformacyjny, autor sztuk dla t e a t r ów szkolnych.

Studiował 1511-16 na uniw. w Kolonii, gdzie przyjął równieżświęcenia kapł.; 1520-28 był r e k t o r em szkoły łac. wHadze; 1523 i 1525 był represjonowany za krytykę Kościołai...

GOES HUGO van der OESA

Hugo van der G. Lavalleye, Hugo van der G. Der Portinari Altar, St 1965; Bénézit IV 322-323; R.

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Van Gend & Loos

Trybunał orzekł, że Traktat jest wprawdzie umową międzynarodową, ale posiada on cechy nietypowe. Stworzono w nim bowiem „instytucje obdarzone prawami suwerennymi”. Powstał więc nowy porządek prawny, na rzecz którego „państwa ograniczyły swoje prawa suwerenne”.

Ograniczenie to nie ma...

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

Impresjonizm - VINCENT VAN GOGH (1853 - 1890)

Nocna kawiarnia, Dom van Gogha, Most w Arles, kilka wersji Słoneczników.

Das war der Tag, den ich nie vergessen

Die zweite Prufung auf der Stadt hat um 11 Uhr angefangen. Das war der Tag, den ich nie vergessen.

Der Stoffwechsel

Eine strenge Trennung von Betriebsstoffwechsel (der sich mit dem Umsatz der Nahrungsstoffe zur Betriebserhaltung beschäftigt) und dem Baustoffwechsel (der sich mit der Synthese der Baustoffe des Körpers befasst) ist deshalb nicht möglich.

Die Ursachen der Konflikte

Weltkrieg aus und es began das Masaker der Juden. Napster ist ein Komputerprogramm, der es ermöglicht, dass die Internet Benutzer sich gegenseitig mit Musik austauschen können.

Wie lief der Zeugnistag bei dir ab?

Bei mir war der Zeugnistag immer gut. Der schlechteste Zeugnistag war in dem letzten Jahr: Ich habe das Abitur als der Beste in meiner Klasse bestanden und meine Eltern wurden zur Schule eingeladen.

Auf der Post – dialogi

+ Draussen vor der Post sind Briefkasten und Telefonzellen. + Die Vorwahl nach Polen ist 00-48,danach wählen Sie die Nummer der Stadt.

Tawuła van Houtte'a

Tawuła Van Houtte'a (Spirea vanhouttei) jest bujnie rosnącym, gęstym i rozłożystym krzewem, dorastającym do 2,5 m wysokości o licznych brązowych, łukowato wygiętych pędach.

Generator Van de Graaffa

Maszyną indukcyjną o dużym znaczeniu praktycznym jest generator zbudowany w 1931 roku przez Van de Graaffa.

Der BLAUE REITER

(wym. rajter) nm., 'Błękitny Jeździec', awangardowe ugrupowanie artystyczne działające w Monachium w 1911 -14, które przyjęło nazwę od obrazu Wassila Kandinsky'ego; utworzone z jego inicjatywy oraz Franza Marca i Alfreda Kubina, którzy w proteście przeciw orzeczeniom jury odłączyli się od stowarzyszenia...

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

HAUS DER KUNST

Nm., 'Dom Sztuki', w Monachium, gmach, w którego jednym skrzydle mieści się Nowa Pinakoteka, nm. Neue Pinakothek, zawierająca gł. sztukę niemiecką XVIII i XIX w., a w drugim Nowa Galeria Państwowa, nm. Neue Staastsgalerie, mieszcząca gł. impresjonistów fr., Kandinskyego, Noldego itd.

Die KUNST DER FUGE

Nm., 'Sztuka fugi', cykl 19 utworów J. S. Bacha, złożony z 14 fug (prostych, podwójnych i potrójnych), końcowej fugi nie dokończonej, poczwórnej, na temacie BACH, oraz 4 kanonów na temat z wariacjami. Bach nie określił instrumentów stanowiących obsadę wykonawczą dzieła, muzyka objawia się tu w postaci...