Simon Mol

Czytaj Dalej

Mol, prawo Avogadro, reakcje

znajduje się ta sama liczba molekuł. Szybkość reakcji- określamy jako ubytek ilości molekuł substratów albo przyrost ilości molekuł produktów w jednostce czasu.

Mole - teoria i wzory

mrzat- rzeczywista masa jednego atomu wyrażona w gramach 1u= 0,166*10 do potęgi minus23 Mat- masa atomowa- masa atomu wyrażona w unitach Mat=mrzat/m1u mrzcz- rzeczywista masa jednej cząsteczki wyrażona w gramach Mcz- masa cząsteczkowa- masa jednej cząsteczki wyrażona w unitach Mol- jest to taka ilość substancji w której mieści się 6,023*10 do potęgi 23 cząstek materialnych No- liczba Avogadro= 6,023*10 do potęgi 23 N- liczba ząstek materialnych No- ...

MOLE, OBLICZENIA CHEMICZNE

: q= (MX * k * p) / (MX * k + MY * h) Ile gram X jest n molach XkY?

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. (Simon Simonides).

WOLSKA MARYLA (MARIA), z MŁODNICKICH, pseud. Zawrat, D-mol, Iwo Płomieńczyk, Tomasz Raróg

WOLSKA MARYLA (MARIA), z MŁODNICKICH, pseud. Zawrat, D-mol, Iwo Płomieńczyk, Tomasz Raróg, ur. 13 III 1873 we Lwowie, zm. 25 VI 1930 tamże, matka B. Obertyńskiej, poetka. Córka Karola, malarza, i Wandy z domu Monne, wychowana w środowisku artyst. o głębokich tradycjach patriot., a zwł. w kulcie A...

Herbert Simon

W książce tej Simon zajmuje się problemem racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań jednostek, które warunkowane są przez pewne ograniczenia, zwykle przez brak możliwości maksymalizacji. Simon preferuje jednakowo obie te techniki mówiąc, że wszystko zależy od sytuacji, w jakich chcemy je stosować.

AICHNER SIMON bp.

ur. 19 X 1816 W Terenten (Tyrol), zm. 1 XI 1911 w Neustift, Kanonista austriacki. Od 1854 prof, prawa kan., od 1861 regens seminarium duchownego w Brixen; 1882 mianowany sufraganem, 1884 ordynariuszem diec. Brixen; 1904 z powodu podeszłego wieku zrezygnował z zarządzania diecezją;

1862 wydał podręcznik prawa...

BAAR JINDŘICH ŠIMON ks.

ur. 7 II 1869 w Klenci pod Čerchovem (Czechy), zm. 24 X 1925 tamże, Pisarz czeski. Pochodził z rodziny chłopskiej; 1892 ukończył seminarium duch. w Pradze.

Wiele opowiadań i powieści poświęcił sprawom duszpast., nie stroniąc przy tym od ukazywania konfliktów sumienia powstałych na tle pewnych nakazów...

DACH SIMON

Nick, Das NaturgefUhl bel Simon D. Bretzke, Simon D.

GOURDAN SIMON CRSA

ur. 25 III 1646 w Paryżu,zm. 10 V 1729 tamże, pisarz ascet., hymnograf. Był synemkról. sekretarza; 1661 wstąpił do opactwa Świętego Wiktora wParyżu, gdzie odbył nowicjat i 1670 przyjął święcenia k a p ł . ;pełnił w Paryżu funkcję pielęgniarza, kantora i kierownikaduchowego.

Ogłosił Les vies et...

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

Saint-Simon głosił program budowy doskonalszego ustroju, w którym prawdziwa władza należeć będzie do ciał kolegialnych i parlamentu, złożonych z najlepszych umysłów klasy industrialnej - rolników, przemysłowców i kupców, a władza monarsza będzie tylko zwornikiem porządku państwowego.

Saint Simon - główne punkty jego myśli socjologicznej

Później jednak Saint-Simon stwierdza, iż nauki przyrodnicze nie są zdolne do podjęcia zadań reorganizacji. Nauki przyrodnicze nie spełniaja tego zadania, Saint-Simon kieruje w ich kierunku gorzkie oskarżenia.

Mól ziarniak

Nemapogon granellus L., rodzina Tineidae — molowate. Długość skrzydła 5—7 mm. Rozpowszechniony jest na terenach otwartych. Motyle latają w kwietniu i w maju (pierwsze pokolenie), w lipcu i sierpniu (drugie pokolenie). Często występuje w magazynach ziarna zbóż i w mieszkaniach. Gąsienice żywią się...

Mól kobierzycznik

Trichophaga tapetiella L., rodzina Tineidae — molowate. Długość skrzydła 5—10 mm. Występuje w mieszkaniach. Motyle latają od czerwca do sierpnia. Gąsienice żywią się różnymi substancjami pochodzenia organicznego, uszkadzają przede wszystkim futra, pierze, tapety i in.

Mól włosienniczek

Znamy mola z ludzkich siedlisk, gdzie jego gąsienice uszkadzają odzież, przede wszystkim z tkanin wełnianych.