Simon Marie Antoine Just Ranfer de Bretenières

Czytaj Dalej

ENTRECASTEAUX Antoine Raymond Joseph de Bruni

Na odkrytej przez Cooka Nowej Kaledonii kwitło jeszcze ludożerstwo: kapitana Huona de Kermadec, który zmarł „z tęsknoty" na pokładzie swojej „Esperance", trzeba było pochować w nocy, potajemnie.

GUYON du CHESNOY JEANNE MARIE, Z domu Bouvier de la Motte

Moyen courtet très facile de faire oraison (Gre 1685), Les torrents spirituels(A 1704), Discours chrétiens et spirituels (I-II, A 1716), Instructionchrétienne pour les jeunes gens (A 1716), L'âmeamante de son Dieu (A 1717) oraz poezji Poésies et cantiquesspirituels (I-IV, Kö 1722), G. Delacroix, Etudes d'histoire et de psychologie du mysticisme, P 1908; E.

NANSOUTY Etienne-Marie-Antoine, hr. de (30 V 1768 - 12 II 1815), gen. franc.

Ur. w Bordeaux, ukończył szkołę wojsk, w Brienne, gdzie był kolegą Bonapartego. 1782 ppor. kaw., odznaczył się w kampaniach rewolucyjnych nad Renem, 1799 gen. bryg., 1803 gen. dyw. W kampanii 1805 dowodził dyw. ciężkiej jazdy, wyróżnił się pod Austerlitz, Gołyminem, Pruską Iławą i...

PHELIPPEAUX Antoine le Picard de (1768 - 1799), płk. ang.

, dwa lata później emigrował i walczył w Armee de Conde.

SAINT-GERMAIN Antoine-Louis, hr. de (8 XII 1761 - 4 X 1835), gen. franc.

Ur. w Paryżu, od 1778 w wojsku, służył w żandarmerii. 1792-1794 w Armii Północy, potem nad Renem i Dunajem, bił się pod Hohenlinden. 1805 gen. bryg., uczestnik kampanii 1805,1806-1807,1809, dowodził bryg. kirasjerów. Odznaczył się pod Essling, 1809 gen. dyw.

W kampanii 1812 dow. dyw. kirasjerów w...

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Poprawa tego stanu, która nastąpiła w końcu de­kady, była już spóźniona. Armee de 1'Air dysponowała 740nowoczesnymi myśliwcami i ok.

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Marie Pierre *Koeniga objęły niemalże wszystkie grupy ruchu oporu. Jeana-Marie de *Lattre de Tassigny, która jako Armee B wylądowała w południo­wej Francji.

GAULLE CHARLES de (1890-1970) - polityk

Mówił: „Ja, generał de Gaulle, znaj­dujący się obecnie w Londynie, wzywam francuskich oficerów i żoł­nierzy, inżynierów i robotników, specjalistów w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego, którzy znajdują się lub w przyszłości znajdą się na tery­torium brytyjskim, do nawiązania kontaktu ze mną.

HORTHY de NAGYBANYA MIKLÓS (1868-1957) - admirał

Próbo­wał przeciwstawiać się presji nie­mieckiej, nasilającej się w latach trzydziestych i utrzymywać popraw­ne stosunki z państwami demokracji zachodniej.

JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów...

LECLERC PHILIPPE właśc. Jacques Philippe de Hauteclocąue (1902-1947) - marszałek

Charles'a de *Gaulle,a. , wysłany przez de Gaulle'a na Daleki Wschód, podpi­sał jako reprezentant Francji akt ka­pitulacji wojsk japońskich.

MOSQUITO, De Havilland - samolot

Brytyjski samolot, uznany za jeden z najbardziej wszechstronnych sa­molotów II wojny światowej, po­wstał w zakładach De Havilland, które rozpoczęły prace projektowe w 1938 r.

GERMAINE DE STAËL

Teoretyk epoki romantyzmu. Zafascynowana tym co tajemnicze. Literaturę dzieliła ze względu na położenie geograficzne. Wykreowały się dwie postawy: 1.  aktywna, chętna do radykalnych zmian, energiczna 2.  bierna, pesymistyczna, charakteryzująca się ucieczką od rzeczywistości

GERMAINE DE STAËL

Teoretyk epoki romantyzmu. Zafascynowana tym co tajemnicze. Literaturę dzieliła ze względu na położenie geograficzne.

Wykreowały się dwie postawy:

1.  aktywna, chętna do radykalnych zmian, energiczna

2.  bierna, pesymistyczna, charakteryzująca się ucieczką od rzeczywistości

ALFRED DE MUSSEL

Napisał utwór „Spowiedź dziecięcia wieku”.

INNE NAZWY ZWIĄZANE Z EPOKĄ - FIN DE SIECLE

Koniec wieku. Styl bycia końca XIX wieku.

„ZIEMIA PLANETA LUDZI” A. DE SAINT-EXUPERY - HUMANIZM

−  poznać człowieka

−  miłość do człowieka, bezinteresowna

−  chęć poznania, ciekawość

−  miłość do życia

Dzięki głównemu bohaterowi autor przedstawił swoje losy podczas pracy lotnika. Latał na samolotach przewożąc paczki. Chęć poznania świata z innej strony, z góry, skąd nikt go jeszcze...