Simon Jean-Joseph

Simon Jean-Joseph

Czytaj Dalej

AMIOT JEAN - JOSEPH SJ

ur. 8 II 1718 w Tulonie, zm. 9 X 1793 w Pekinie, Franc, misjonarz w Chinach. Znawca języka, dziejów i kultury Chin; jest autorem gramatyki i słownika języka chin. i tatarskiego.

Ważniejsze dzieła: Art militaire des Chinois (P 1772), Dictionnaire universel de la langue mandchou (1781), Dictionnaire polyglotte...

GAUME JEAN JOSEPH

ur. 5 VI 1802 w Fuans (departamentD o u b s ) , zm. 19 XI 1879 w Paryżu, teolog i pisarz.Święcenia kapł. przyjął 1825, po czym był wik. w Vesoul,od 1827 prof, dogmatyki i od 1828 r e k t o r em seminariumduch. w Nevers;

od 1831 zajmował się katechizacją dorosłych;był p r o m o t o r em dzieła św...

DESSOLLE Jean-Joseph (3 VII 1767 - 2 XI 1828), gen. franc.

Ur. w Auch, dep. Gers. Mimo szlacheckiego pochodzenia wybrany w 1792 kpt. bat. ochotników tego dep. Walczył w Pirenejach, od 1796 we Włoszech, 1797 gen. bryg., 1799 gen. dyw. Bił się pod Novi i Hohenlinden, od 1802 dow. dyw. w Armii Hanoweru. Związany z Moreau i z tej racji 1804—1808 bez przydziału...

HAUTPOUL Jean-Joseph-Ange d’ (13 V 1754 - 13 II 1807), gen. franc.

Ur. w Sallettes, dep. Tam, od 1771 w służbie wojsk., 1777 ppor. 1794 gen. bryg. w Armii Północy, bił się pod Fleurus, 1796 odznaczył się pod Blankenbergiem i Altenkirchen, gen. dyw., 1797 dow. ciężkiej jazdy w Armii Sambry i Mozy, 1801 wyróżnił się pod Hohenlinden.

W kampanii 1805 dow. 2 dyw...

MOLITOR Gabriel-Jean-Joseph (7 III 1770 - 28 VII 1849), gen. franc.

Ur. w Hayange, dep. Mozeli, 1791 żoł. w 4 bat. ochotników tego dep. 1799 gen. bryg., odznaczył się w walkach z Austriakami i ros. korpusem Suworowa. 1800 gen. dyw., 1805 dow. 4 dyw. w Armii Italii po gen. Zajączku, 1806 okupował Dalmację, 1807 gub. Pomorza Szwedzkiego, dow. 4 korpusu WA.

1809 opanował...