Simon Harcourt, 1. hrabia Harcourt

Simon Harcourt, 1. hrabia Harcourt

Czytaj Dalej

Hrabia Henryk

Hrabia Henryk jest postacią, w której dopatrzyć się można cech i rysów osobowości zarówno ojca poety, jak i jego samego. Hrabia Henryk nie odpowiada bowiem ideałowi rycerza niezłomnego, szlachetnego, obrońcy ginącej sprawy.

Hrabia

Po perypetiach miłosnych i majątkowych Hrabia podejmuje powszechny aplauz dla narodowej sprawy.

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia, ur.

CIESZKOWSKI AUGUST, hrabia

CIESZKOWSKI AUGUST, hrabia, ur.

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia, ur.

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia, ur.

DZIEDUSZYCKI WOJCIECH, hrabia, pseud. Nienazwany

DZIEDUSZYCKI WOJCIECH, hrabia, pseud.

KICIŃSKI BRUNO, hrabia

KICIŃSKI BRUNO, hrabia, ur.

Hrabia ALMAWIWA

W drugiej jako niewierny mąż zaleca się do Zuzanny, garderobianej hrabiny i narzeczonej Figara, ale zainteresowane osoby udaremniają te zamysły, a hrabia pogodzony z żoną zaprzysięga jej wierność.

KOZIEBRODZKI WŁADYSŁAW, hrabia, pseud. Juliusz Bolesta, Władysław Estarodzki i in.

KOZIEBRODZKI WŁADYSŁAW, hrabia, pseud. Hrabia Marian (1869), Nauczycielka, (wyst.

KRASICKI IGNACY, hrabia, krypt. X. B. W.

KRASICKI IGNACY, hrabia, krypt.

KRASIŃSKI ADAM, hrabia

KRASIŃSKI ADAM, hrabia, ur.

KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia

przez siebie 1972 zbiorku); potępiano go jako człowieka „skrępowanego moralnie", pozostającego w tej mierze daleko w tyle za Mickiewiczem i Słowackim, atakowano jako wstecznika i konserwatystę, hrabiego-reak-cjonistę.

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia, ur.

OLIZAR GUSTAW, hrabia

OLIZAR GUSTAW, hrabia, ur.

OLIZAR NARCYZ, hrabia

OLIZAR NARCYZ, hrabia, ur.

OSTROWSKI KRYSTYN, hrabia

OSTROWSKI KRYSTYN, hrabia, ur.

FERNAN Gonzales hrabia Kastylii

Zm. 970, pod którym Kastylia zdobyła faktyczną niezależność od Leónu, bohater wielu ballad hiszp. i poematu epickiego z XIII w., jednego z głównych dzieł ludowej poezji kastylijskiej.

Żona jego, Sancha, córka Garciasa, króla Nawarry, miała mu dwukrotnie uratować życie.