Simon Drgac

Czytaj Dalej

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

Drgania wieżowców

Wiatr nie tylko działa olbrzymimi sitami na ścia­ny i fundamenty drapacza chmur, lecz może także wprawiać całą konstrukcję w niebezpieczne drga­nia.

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. (Simon Simonides).

Herbert Simon

W książce tej Simon zajmuje się problemem racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań jednostek, które warunkowane są przez pewne ograniczenia, zwykle przez brak możliwości maksymalizacji. Simon preferuje jednakowo obie te techniki mówiąc, że wszystko zależy od sytuacji, w jakich chcemy je stosować.

AICHNER SIMON bp.

ur. 19 X 1816 W Terenten (Tyrol), zm. 1 XI 1911 w Neustift, Kanonista austriacki. Od 1854 prof, prawa kan., od 1861 regens seminarium duchownego w Brixen; 1882 mianowany sufraganem, 1884 ordynariuszem diec. Brixen; 1904 z powodu podeszłego wieku zrezygnował z zarządzania diecezją;

1862 wydał podręcznik prawa...

BAAR JINDŘICH ŠIMON ks.

ur. 7 II 1869 w Klenci pod Čerchovem (Czechy), zm. 24 X 1925 tamże, Pisarz czeski. Pochodził z rodziny chłopskiej; 1892 ukończył seminarium duch. w Pradze.

Wiele opowiadań i powieści poświęcił sprawom duszpast., nie stroniąc przy tym od ukazywania konfliktów sumienia powstałych na tle pewnych nakazów...

DACH SIMON

Nick, Das NaturgefUhl bel Simon D. Bretzke, Simon D.

GOURDAN SIMON CRSA

ur. 25 III 1646 w Paryżu,zm. 10 V 1729 tamże, pisarz ascet., hymnograf. Był synemkról. sekretarza; 1661 wstąpił do opactwa Świętego Wiktora wParyżu, gdzie odbył nowicjat i 1670 przyjął święcenia k a p ł . ;pełnił w Paryżu funkcję pielęgniarza, kantora i kierownikaduchowego.

Ogłosił Les vies et...

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

Saint-Simon głosił program budowy doskonalszego ustroju, w którym prawdziwa władza należeć będzie do ciał kolegialnych i parlamentu, złożonych z najlepszych umysłów klasy industrialnej - rolników, przemysłowców i kupców, a władza monarsza będzie tylko zwornikiem porządku państwowego.

Saint Simon - główne punkty jego myśli socjologicznej

Później jednak Saint-Simon stwierdza, iż nauki przyrodnicze nie są zdolne do podjęcia zadań reorganizacji. Nauki przyrodnicze nie spełniaja tego zadania, Saint-Simon kieruje w ich kierunku gorzkie oskarżenia.

Wibracje (drgania mechaniczne)

Metody ograniczania zagrożeń drganiami mechanicznymi a) Techniczne · Minimalizowanie drgań u źródła ich powstania (zmniejszanie wibroaktywności źródeł) · Minimalizowanie drgań na drodze ich propagacji · Automatyzacja procesów technologicznych i zdalne sterowanie źródłami drgań b) Organizacyjno-administracyjne · Skracanie czasu narażania na drgania w ciągu zmiany roboczej · Wydzielanie specjalnych pomieszczeń do ...

Drgania parasejsmiczne

Drgania górotworu wywołane działalnością ludzką (robotami strzelniczymi), w odróżnieniu od drgań sejsmicznych powstałych przy trzęsieniach ziemi.

Monitoring drgań

Ciągły pomiar drgań przez aparaturę (sejsmometryczną) samowłączającą się i archiwizującą wyniki pomiarów; m.

Strefa drgań sejsmicznych (parasejsmicznych)

Strefa zagrożenia wokół miejsc wykonywania robót strzelniczych; promień strefy tych drgań ustala się wzorami podanymi w odpowiednich przepisach [40] lub w drodze ekspertyzy.

Cykle, drgania, rytmy

Częstotliwość lub częstość jest to liczba cykli lub drgań zachodzących w jednostce czasu, jednostką częstotliwości jest herc, czyli jeden cykl (drgnienie lub fala) trwający jedną sekundę.

Drgania dźwiękowe i naddźwiękowe jako czynnik konserwujący

20 do 20 000 drgań na sekundę. Wytworzone drgania kwarcu przekazywane będą ośrodkowi, w którym płytka zostanie zanurzona.