Simon Cross

Simon Cross

Czytaj Dalej

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. (Simon Simonides).

Herbert Simon

W książce tej Simon zajmuje się problemem racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań jednostek, które warunkowane są przez pewne ograniczenia, zwykle przez brak możliwości maksymalizacji. Simon preferuje jednakowo obie te techniki mówiąc, że wszystko zależy od sytuacji, w jakich chcemy je stosować.

AICHNER SIMON bp.

ur. 19 X 1816 W Terenten (Tyrol), zm. 1 XI 1911 w Neustift, Kanonista austriacki. Od 1854 prof, prawa kan., od 1861 regens seminarium duchownego w Brixen; 1882 mianowany sufraganem, 1884 ordynariuszem diec. Brixen; 1904 z powodu podeszłego wieku zrezygnował z zarządzania diecezją;

1862 wydał podręcznik prawa...

BAAR JINDŘICH ŠIMON ks.

ur. 7 II 1869 w Klenci pod Čerchovem (Czechy), zm. 24 X 1925 tamże, Pisarz czeski. Pochodził z rodziny chłopskiej; 1892 ukończył seminarium duch. w Pradze.

Wiele opowiadań i powieści poświęcił sprawom duszpast., nie stroniąc przy tym od ukazywania konfliktów sumienia powstałych na tle pewnych nakazów...

NEVILLE'S CROSS, BITWA POD NEVILLE'S CROSS 1346.

W odpowiedzi na ten apel szkocki król Dawid II (1324-1371) rozpoczął wojnę z Edwardem III, wkroczył do Yorkshire, ale 17 października 1346 pod Neville's Cross został pobity przez znacznie silniejszą armię angielską.

DACH SIMON

Nick, Das NaturgefUhl bel Simon D. Bretzke, Simon D.

GOURDAN SIMON CRSA

ur. 25 III 1646 w Paryżu,zm. 10 V 1729 tamże, pisarz ascet., hymnograf. Był synemkról. sekretarza; 1661 wstąpił do opactwa Świętego Wiktora wParyżu, gdzie odbył nowicjat i 1670 przyjął święcenia k a p ł . ;pełnił w Paryżu funkcję pielęgniarza, kantora i kierownikaduchowego.

Ogłosił Les vies et...

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

Saint-Simon głosił program budowy doskonalszego ustroju, w którym prawdziwa władza należeć będzie do ciał kolegialnych i parlamentu, złożonych z najlepszych umysłów klasy industrialnej - rolników, przemysłowców i kupców, a władza monarsza będzie tylko zwornikiem porządku państwowego.

Saint Simon - główne punkty jego myśli socjologicznej

Później jednak Saint-Simon stwierdza, iż nauki przyrodnicze nie są zdolne do podjęcia zadań reorganizacji. Nauki przyrodnicze nie spełniaja tego zadania, Saint-Simon kieruje w ich kierunku gorzkie oskarżenia.

Test skrzyżowanego przywodzenia (cross body action - objaw Dugasa)

Wykonanie: Stojący lub siedzący pacjent prowadzi chorą i zgiętą do 90° kończynę w kierunku przeciwnego barku.

Interpretacja: Bóle w stawie barkowo-obojczykowym przemawiają za jego schorzeniem (zmiany zwyrodnieniowe, niestabilność, uszkodzenie krążka, infekcja). Konieczne jest wykonanie różnicowania...

Test zgięcia w płaszczyźnie poziomej Thompsona i Kopella (cross body action)

Wykonanie: Pacjent stoi. Chory kończyną górną odwiedzioną do kąta 90° w stawie ramiennym wykonuje maksymalne zgięcie w płaszczyźnie poziomej przed tułowiem.

Interpretacja: Tępe, zlokalizowane głęboko bóle nad górnym brzegiem łopatki w dole nadgrzebieniowym i tylno-boczne łopatki, promieniujące do...

CPM (Cross Phase Modulation)

CPM (Cross Phase Modulatioń) - niepożądane zjawisko skrośnej modulacji fazy pojawiające się we włóknie światłowodowym podczas jednoczesnej transmisji więcej niż jednego kanału optycznego (transmisje wielofalowe WDM) w pojedynczym włóknie.

DCS (Digital Cross-connect System)

DCS (Digital Cross-connect System) - technika oznaczana również jako DXC, stosowana w sieciach synchronicznych SDH w celu bezpośredniego dostępu, krosowania lub wydzielania kanałów cyfrowych o niskim poziomie przepływności (od 64 kb/s w górę) z transportowych strumieni cyfrowych o przepływnościach Tl (1544 kb/s), El (2048 kb/s) lub wyższych.

DXC (Digital Cross Connect)

DXC (Digital Cross Connect) - nowoczesna krosowa przełącznica cyfrowa do dowolnego przełączania strumieni binarnych o dużych przepływnościach, stosowana w nadrzęd- nych warstwach szybkich sieci telekomunikacyjnych.

Krotnica synchroniczna DXC (Digital Cross Connect)

Krotnica synchroniczna DXC (Digital Cross Connect) - urządzenie stosowane w synchronicznych sieciach cyfrowych SDH, łączące hierarchicznie wiele interfejsów komunikacyjnych o różnych przepływnościach.

OXC (Optical Cross Connect)

OXC (Optical Cross Connect) - węzeł przełączający optycznej sieci szkieletowej lub telekomunikacyjnej sieci pierścieniowej o mniejszej przepływności, najczęściej pozbawiony mechanizmów do korekcji błędów transmisji.

SDXC (Synchronous Digital Cross Connect)

SDXC (Synchronous Digital Cross Connect) - synchroniczna przełącznica cyfrowa telekomunikacyjnej sieci transportowej, zwykle wyposażona w algorytmy automatycznej protekcji.

MEDAL ZŁOTY I KRZYŻ ARMII (Army Gold Medal and Cross)

Odznaczenie przeznaczone dla ang. sił lądowych, ustanowione w 1806 z okazji zwycięstwa pod Maidą, które przez ang. propagandę zostało wydźwignięte do rangi Trafalgaru. Potem przyznawano je także za udział w bitwach pod Rolicą, Vimeiro, Sahagun, Benavente, La Coruną, Talaverą, za zdobycie Martyniki...