Simon Church

Simon Church

Czytaj Dalej

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. (Simon Simonides).

Herbert Simon

W książce tej Simon zajmuje się problemem racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań jednostek, które warunkowane są przez pewne ograniczenia, zwykle przez brak możliwości maksymalizacji. Simon preferuje jednakowo obie te techniki mówiąc, że wszystko zależy od sytuacji, w jakich chcemy je stosować.

AICHNER SIMON bp.

ur. 19 X 1816 W Terenten (Tyrol), zm. 1 XI 1911 w Neustift, Kanonista austriacki. Od 1854 prof, prawa kan., od 1861 regens seminarium duchownego w Brixen; 1882 mianowany sufraganem, 1884 ordynariuszem diec. Brixen; 1904 z powodu podeszłego wieku zrezygnował z zarządzania diecezją;

1862 wydał podręcznik prawa...

BAAR JINDŘICH ŠIMON ks.

ur. 7 II 1869 w Klenci pod Čerchovem (Czechy), zm. 24 X 1925 tamże, Pisarz czeski. Pochodził z rodziny chłopskiej; 1892 ukończył seminarium duch. w Pradze.

Wiele opowiadań i powieści poświęcił sprawom duszpast., nie stroniąc przy tym od ukazywania konfliktów sumienia powstałych na tle pewnych nakazów...

CATHOLIC CHURCH EXTENSION SOCIETY (CCES)

Stowarzyszenie kośc. zał. 1905 w Chicago w celu szerzenia katolicyzmuw krajach kontynentu amer, i w Filipinach.Powstało z inicjatywy F.C. Kelleya; zatwierdzone 7 VI 1907przez pap. Piusa X, przyjęło 1910 tytuł stowarzyszenia pap.;

jego zadania, podobnie jak Bonifatiusverein (św. Bonifacy II),polegają na...

CHRISTIAN CATHOLIC CHURCH, Christian Catholic Apostolic Church

Protest, wspólnota rei., którą zorganizował w Chicago 1896 szkoc. pastor kongregacjonalistów John Alexander Dowie (1847-1907).Wspólnota stanowiła kontynuację zał. 1878 przez Dowiego w Melbourne stowarzyszenia International Divine Healing, którego celem było leczenie wiarą różnych chorób; 1900 Dowie wykupił...

CHRISTIAN SCIENCE, First Church of Christ Scientist, scjentyści

Protest, wspólnota o charakterze medyczno-religijnym, zał. 1876 w Bostonie przez M. -> Baker-Eddy.

I. GENEZA i ROZWÓJ — Projekt utworzenia Ch.S. powstał już 1862 podczas spotkania Baker-Eddy z lekarzem Phineasem Parkhurst Quimby, inicjatorem amer, ruchu Mental Science, dopatrującym się źródła wszystkich...

CHURCH ARMY

Organizacja duszpastersko-charytatyw-na świeckich, zał. 1882 przez prob, katedry św. Pawła w Londynie Wilsona Carlile (1847-1942), działająca w ramach Kościoła anglikańskiego.

Motywem założenia Ch.A. była chęć zapobieżenia dechrystia-nizacji najbiedniejszych środowisk; centrala organizacji znajduje...

CHURCH of the BRETHREN, Brethren German Baptist

Wspólnota baptystów, zał. 1708 przez Alexandra Macka w Schwarzenau k. Kassel, wywodząca się z niem. pietyzmu.

Wskutek prześladowań zwolennicy wspólnoty osiedlili się 1719 w Pensylwanii, głównie w Filadelfii, skąd rozszerzyli się na całe Stany Zjedn. i Kanadę, zwł. wśród miejskiej ludności pochodzenia...

CHURCH of CHRIST

Wspólnota rel., która 1906 wyodrębniła się z -» Disciples of Christ w celu prowadzenia życia wg zasad pierwotnej gminy chrześcijańskiej.Nawiązując do zasad życia rei. głoszonych przez A. -» Camp-bella, niektórzy członkowie Disciples of Christ przeciwstawiali się wszelkim reformom wprowadzanym w gminach...

CHURCH of GOD

Nazwa wielu rel. wspólnot i denominacji protest., powstałych w XIX i XX w. z tzw. grup uświęcenia i ruchu -» zielonoświątkowców w Stanach Zjedn., dążących do przywrócenia form życia pierwszej gminy chrzęść; uznają elementy doktryny Kościoła metodystów i -» episkopalnego oraz mennonitów, ->...

CHURCH MISSIONARY SOCIETY (CMS)

Anglik, towarzystwo mis. założone 1799 w Anglii jako Society for Mission in Africa and the East.

Początkowo nie zyskało uznania i przechodziło poważny kryzys; wspierane do 1835 przez niem. towarzystwa luterańskie (-» Bazylejskie Towarzystwo Misyjne i Berliner Missionsgesellschaft), przeszło 1840 pod...

CHURCH of the NAZARENE

Rel. wspólnota powstała 1895 w Stanach Zjedn. w obrębie Kościoła metodystycznego (metodyści), głosząca konieczność wewn. uświęcenia (-> Holiness Church lub ruch uświęcenie).

Wspólnota nawiązuje do doktryny J. Wesleya i działalności pastora metodystów Phineasa Bresee, który w Los Angeles utworzył...

CHURCH PEACE MISSION

Związek -> wolnych Kościołów i organizacji kośc., powstały 1950 w Detroit, głoszący poglądy radykalnie pacyfistyczne.

Powstał dla szerzenia poglądów skrajnie pacyfistycznych, odrzuconych przez Tymczasową Radę Ekum. na Oksfordzkiej Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa (1937) oraz przez...

COMMON PRAYER BOOK, Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church, according to the Use of the Church of England

Księga liturgiczna Kościoła anglikańskiego (I, III, IV), zawierająca przepisy i ceremonie kultu pubi, oraz modlitwy prywatne.

Pierwszą księgą liturg. w Kościele anglik, była Order for Communion z 1547, ułożona głównie dla rytu udzielania komunii. Na mocy Act of Uniformity skasowano 1549 ryt rzym. i...

DACH SIMON

Nick, Das NaturgefUhl bel Simon D. Bretzke, Simon D.

EVANGELICAL and REFORMED CHURCH

Wspólnota ewangelicko-unijna powstała 1934 w Stanach Zjednoczonych z połączenia Evangelical Synod of North America oraz Reformed Church in the United States, skupiających ewangelików amerykańskich pochodzenia niemieckiego.

Synod gen. w Lancaster (1940) zatwierdził prezbiterialny ustrój wspólnoty i określił...

EVANGELICAL UNITED BRETHREN CHURCH

Wspólnota ewangelicka powstała w Stanach Zjedn. z połączenia Church of the United Brethren in Christ i Evangelical Church na doktrynalnych podstawach metodyzmu (-> metodyści); w Europie znana jako Evangelische Gemeinschaft (-> Evangelical Association).

Powstanie wspólnoty związane jest z działalnością...