Simon Cho

Czytaj Dalej

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. tego dołączono zbiór 4-wierszowych epitafiów zwierzęcych o charakterze dydaktyczno-żartobliwym, pt. (Simon Simonides).

Herbert Simon

Zasługi Do zasług tudzież dorobku Simona zaliczają się: Wkład w teorię podejmowania decyzji w organizacjach (Nagroda Nobla), Pionierska rola w badaniach dotyczących stosowania komputerów do stymulowania procesów myślowych człowieka, Współtwórca szkoły decyzyjnej skupiającej się na czynnikach decyzyjnych w organizacjach, pozostałe zaś uznawane były za drugorzędne, chyba że mają wpływ na podejmowanie decyzji, Współautor prawa Hawkinsa i ...

AICHNER SIMON bp.

ur. 19 X 1816 W Terenten (Tyrol), zm. 1 XI 1911 w Neustift, Kanonista austriacki. Od 1854 prof, prawa kan., od 1861 regens seminarium duchownego w Brixen; 1882 mianowany sufraganem, 1884 ordynariuszem diec. Brixen; 1904 z powodu podeszłego wieku zrezygnował z zarządzania diecezją;

1862 wydał podręcznik prawa...

BAAR JINDŘICH ŠIMON ks.

następstwami przemian kapitalistycznych na wsi, szerząca się wśród proletariatu i chłopów obojętność rel.

DACH SIMON

Nick, Das NaturgefUhl bel Simon D. Bretzke, Simon D.

GOURDAN SIMON CRSA

ur. 25 III 1646 w Paryżu,zm. 10 V 1729 tamże, pisarz ascet., hymnograf. Był synemkról. sekretarza; 1661 wstąpił do opactwa Świętego Wiktora wParyżu, gdzie odbył nowicjat i 1670 przyjął święcenia k a p ł . ;pełnił w Paryżu funkcję pielęgniarza, kantora i kierownikaduchowego.

Ogłosił Les vies et...

CHO - CHO - SAN (postać operowa)

W libretcie powraca element samobójstwa, z tątylko różnicą, iż - w odróżnieniu od noweli Johna Luthera Longa - Cho-cho-san targasię na własne życie skutecznie.

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

Druga komuna, zorganizowana w Hampshire, także upadła po sześciu latach. Chodziło o likwidację zła tkwiącego, zdaniem wielu myślicieli, w pieniądzu kruszcowym i nawet w banknotach.

Saint Simon - główne punkty jego myśli socjologicznej

Według Saint-Simona powstający kapitalizm jest ustrojem społecznym, w którym chaos i kryzysy wynikają z samego jego natury. Krótka charakterystyka idei socjologicznych i jego wizja „nowej nauki zbawiającej świat” Saint-Simon był przekonany, że Europa znalazła się w stanie głębokiego kryzysu, który jak sądził „.

Ćwiczenia mięśni szkieletowych u cho­rych po komisurotomii mitralnej

ćwiczenia mięśni szkieletowych u cho­rych po komisurotomii mitralnej; sta­nowią, obok ćwiczeń oddechowych, ważny element rehabilitacji poopera­cyjnej.